Annonse
Debatt

Bestemmelsen sikrer en helt grunnleggende beskyttelse i et fåtall alvorlige saker der voksne på skolen mobber eller trakasserer elever, skriver statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H). Ill. foto: Steven Bulhoes/Freeimages.com

Vi bør ikke skrote paragraf 9 A-5

Gunnar Aasbø skriver på Utdanningsnytt 27. mai at opplæringslovenparagraf 9 A-5 må skrotes. Aasbø hevder at regelverket er en blankofullmakt for misfornøyde elever til å sabotere et høyt læringstrykk. Jeg er uenig.

Del side


Annonse

For å slå det fast med en gang, paragraf 9 A-5 er ikke en blankofullmakt elever kan bruke til å ødelegge for undervisningen eller læreren. Tvert imot, bestemmelsen sikrer en helt grunnleggende beskyttelse i et fåtall alvorlige saker der voksne på skolen mobber eller trakasserer elever. Regelen er ganske ukomplisert og handler om prosess: For det første slår regelverket fast at rektor skal varsles i slike saker, som igjen skal varsle skoleeier. For det andre slår det fast at sakene skal undersøkes raskt og tiltak skal settes inn når det er nødvendig.

Med andre ord kan dette i enkleste form løses med at rektor og skoleeier varsles, og at rektor undersøker saken gjennom en samtale med elev og lærer.   Jeg tror de fleste er enige i at dette er et minimum av hva som må gjøres hvis man får høre om at en lærer mobber eller trakasserer en elev.

 

Sikrer tidlig undersøkelse

Målet med å undersøke saken er nettopp å avklare hva den egentlig handler om. Det finnes mye en lærer kan og skal gjøre, og som elever kan mislike, men som er en naturlig del av skolehverdagen. Hvis undersøkelsen viser at saken det varsles om kun er sabotasje, slik Aasbø trekker frem som eksempel, så vil saken kunne avsluttes. Undersøkelsen i et slikt tilfelle vil for eksempel kunne bestå i at man raskt snakker med de involverte, selvfølgelig også læreren det gjelder, og konkluderer deretter. Opplæringsloven krever verken at det må følges opp med personalsak, innkalles til flere møter eller at lærere eller annet byråkrati, slik man kan få inntrykk av.

 

Et system som forplikter både lærere og elever

Det er uakseptabelt at 2 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Vi må ha et system som fanger opp saker dersom en lærere misbruker sin stilling og mobber eller trakasserer elever. Det betyr at vi må ha et system som forplikter til å undersøke alle saker det varsles om. Noe annet ville uthule rettssikkerheten til alle på skolen. Vi har et strengt regelverk mot mobbing av elever, og lærerne har et sterkt vern i arbeidsmiljøloven.

Norske elever må tåle en skolehverdag der mange har fag, enkeltemner, lærere eller tilbakemeldinger som de synes er tunge. Men mobbing og trakassering skal de ikke finne seg i, og et minimum er at vi pålegger rektor og skoleeier å undersøke hva som har skjedd. Det skulle bare mangle.

 

Rikke Høistad Sjøberg (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!