Danmarks Lærerforening (DLF) forbereder rettssak mot arbeidsgiver KL

I februar i fjor ble DLF-leder Anders Bondo og KL-sjef Michael Ziegler enige om en avtale og fikk slutt på lockouten. Nå forbereder DLF sak mot KL fordi de ikke blir enige om hvordan avtalen skal forstås.

Ifølge den nye overenskomsten skal skolelederen drøfte tiden til forberedelse med hver enkelt lærer, mener DLF. Kommunene er ikke forpliktet til at sette timetall på lærerens forberedelse, mener KL.

Derfor har DLF nå sett seg nødt til å gå i gang med å forberede en fagrettslig sak mot KL, skriver folkeskolen.dk.

Striden handler om et bilag til arbeidstidsavtalen, kalt Bilag 1.1, og hvordan man skal tolke innholdet.

KL har sendt et brev til alle kommuner hvor det heter at når skolelederne diskuterer lærernes oppgaver med lærerne, er de ikke forpliktet til å sette tid på det forventede omfang av lærernes oppgaver. Heller ikke tiden til forberedelse. 

Dette er en tolkning DLF-leder Anders Bondo Christensen er uenig i. Han mener at meldingen fra KL er i strid med et av de 15 punktene om arbeidstid som står i Bilag 1.1. Derfor forbereder de nå sak.

– Vi synes det står svært tydelig i det vi har avtalt. Der står det at man skal drøfte ‘det forventede tidsbruk til oppgaven som skal løses og de andre oppgavene’. Derfor er det også absurd at KL skriver til kommunene at det er ‘oppgaven som er i fokus, ikke tiden’, sier Christensen.

Powered by Labrador CMS