forelesning
undervisning
klasserom

Vil se på hvordan lærere kan undervise i kontroversielle temaer

Den danske barne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye setter nå i gang en undersøkelse av læreres mulighet til å undervise i kontroversielle emner.

Publisert

Rett etter nyttår setter Tesfaye i gang å kartlegge lærernes erfaringer med å håndtere kontroversielle temaer, inkludert omfanget av og årsakene til at disse temaene unngås i undervisningen, skriver folkeskolen.dk. Nina Palesa Bonde, grunnleggeren av Gruppen Paty som kjemper for læreres ytringsfrihet, mener det er viktig å avdekke i hvilken grad lærere sensurerer seg selv for å unngå kontroversielle reaksjoner fra elever, foreldre og samfunnet generelt.

– Undersøkelsen er det første som må gjøres. Hvis man kan fastslå at det er et problem, blir det lettere å kreve politisk handling. Selvfølgelig kan man si at problemet allerede er synlig når en minister, i forbindelse med behandlingen av et lovforslag, sier at utarbeidelsen av undervisningsmateriale vil påvirke trusselsnivået i Danmark. Men det har ikke ført til noe konkret ennå, sier Bonde.

Tesfaye informerte nylig Folketingets utdanningsutvalg om at ministeriet starter en slik undersøkelse.

Nestleder i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen, støtter tidligere en undersøkelse av læreres selv­sensur, men understreker viktigheten av at lærerforeningen blir involvert i regjeringens undersøkelse for å unngå at den blir en politisk sak som bare dreier seg om «for eller imot Muhammed-tegningene». Jensen legger til at lærerforeningen ikke har mottatt bekymringer fra medlemmer angående deres sikkerhet i forbindelse med undervisning om Muhammed-krisen.

– Derfor har vi ikke følt behov for å gå dypere inn i dette sporet. Men vi er ikke imot at man undersøker det nærmere, sier Jensen.

Det danske barne- og undervisningsdepartementet har opprettet en referansegruppe som skal gi rådgivning og sparring på utvalgte tidspunkter under undersøkelsesprosessen. Danmarks Lærerforening har imidlertid ikke fått plass i denne gruppen.

Powered by Labrador CMS