Andelen ikke-vestlige lærerstudenter øker i Danmark

I motsetning til i Norge øker andelen lærerstudenter med ikke-vestlig bakgrunn i Danmark, og er nå høyere enn ellers i befolkningen.

Publisert

Lærerstanden i grunnskolen vårt naboland i sør, har tradisjonelt hatt et etnisk dansk opphav. Fagbladet Folkeskolen gjorde en undersøkelse i 2016 som viser at 2,39 prosent av lærerne hadde bakgrunn fra et ikke-vestlig land.

Siden den gang har det skjedd noe. År for år har både antall og andelen av lærerstudenter som Danmarks Statistikk kategoriserer som ikke-vestlig steget. De nyeste tallene viser at 1179 lærerstudenter har opphav fra en ikke-vestlig land. Det tilsvarer 10 prosent av alle lærerstudenter. Dermed er gruppen for første gang overrepresentert i forhold til deres andel i befolkningen generelt, skriver folkeskolen.dk.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets nettsider utgjør innvandrere fra ikke-vestilige land og deres etterkommere 9,1 prosent av befolkningen.

Til sammenlikning, i Norge ligger andelen lærerstudenter med innvandrerbakgrunn på om lag 5 prosent. Det er lavere enn i befolkningen ellers, hvor andelen er på 15 prosent, ifølge ssb.no.

Den stigende andelen ikke-vestlige lærerstudenter gleder leder for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

– Det er positivt at lærerstudentene og dermed også framtidens skoler er preget av mangfold. Vi skal vise at skolen er for alle og man kan bli lærer uansett hvilken bakgrunn man har, sier Ørskov Madsen til folkeskolen.dk.

I de norske utdanningene for ingeniør og sjukepleier, samt bachelor innafor humaniora, samfunnsfag, realfag og økonomisk administrasjon, økte andelen studenter med innvandrerbakgrunn fra 10-12 prosent til 15-18 prosent, ifølge Indikatorrapporten. Med denne økningen utgjør studentene med innvandrerbakgrunn omtrent samme andel i utdanningene som de gjør i befolkninga.

Den lave søkingen til lærerutdanningen blant innvandrere i Norge, kan handle om at lærerutdanningen ikke ses på som en eliteutdanning. Forskning viser at studier som lege, tannlege, jurist og ingeniør har høy rang.

– Ære kan være et viktig ord for å forstå hvorfor det er viktig å velge en eliteutdanning. Mange unge med indisk bakgrunn har foreldre som har slitt i strevsomme og dårlig betalte jobber for å kunne etablere seg i Norge. Barna ærer denne innsatsen ved å ta utdanninger som gir høy status, sikker jobb, trygg hverdag og god lønn, sier studieinspektør ved Lilleaker skole i Oslo, Arman Singh til utdanningsnytt.no.

Powered by Labrador CMS