Ni råd til lærere for KI i skolen

Kunstig intelligens (KI) setter hele utdanningssystemet under press, mener Utdanningsdirektoratet, som har laget nye råd for å beskytte elevene.

– Det er vanskelig å gi råd som fullt ut svarer ut behovet for å forstå og håndtere KI. Til det går utviklingen for raskt, og forskningen henger etter. Vi velger likevel å si det vi kan si nå, og oppdatere etter hvert som vi kan si mer, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Han sier kunstig intelligens legger et press på skolen og at elever må beskyttes og veiledes i hvordan de skal forholde seg til dette.

Ni råd

En liste på ni nye råd skal gi veiledning for hvordan en skal bruke, informere og være kritisk til KI. Det blir også gitt råd om at man skal ta hensyn til elevenes alder og modenhet.

– KI er allerede en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Da er det avgjørende at vi klarer å finne metoder i skolen som sikrer at elevene får vist kompetansen sin på en rettferdig og relevant måte, sier Rosenkvist.

En undersøkelse Utdanningsnytt fikk gjennomført i januar avdekket at seks av ti lærere i videregående skole har tatt elever i å jukse ved bruk av KI-hjelpemidler. I februar kom oppfølgingen da 85 prosent av lærerne i videregående utdanning etterlyste nasjonale råd.

– Kan slå urettferdig ut

– Det at vi ikke har et felles regelverk fører til svært urettferdige resultater for elevene som gruppe, uttalte lektor Ola Buxrud ved Foss videregående skole i Oslo til Utdanningsnytt.

Han pekte på den vidt forskjellige praksisen mellom skolen kunne føre til at elever på en skole kunne bli tatt i juks, mens elever på en annen skole kan gå ut med gode karakterer.

– Det er helt åpenbart at på noen skoler brukes KI mye, også når det ikke skal brukes, og elevene går ut med svært gode karakterer, uttalte Buxrud.

Ikke bindende

I rådene som Utdanningsdirektoratet publiserte torsdag beskrives det at viktige verdier som demokrati og ytringsfrihet står under press i en verden der falske nyheter og påvirkningskampanjer får enda sterkere verktøy med KI.

Rådene som er gitt er likevel ikke bindende, men overlates til lokale beslutninger.

– Bruk av KI i skolen, må basere seg på lokale juridiske, etiske og pedagogiske vurderinger, skriver Utdanningsdirektoratet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS