Fredrikstad kutter i svømmetilbudet

– Vi vet dessverre at konsekvensen av å ikke være svømmedyktig koster liv, sier SVs Camilla S. Eidsvold. Hun er bekymret.

Publisert

SV-politikeren viser til at Høyre, Frp, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og INP har kuttet i tilbudet Svøm Fredrikstad i sitt budsjett.

Svøm Fredrikstad er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Kongstensvømmerne. Tilbudet gir alle grunnskolebarn et tilbud om svømmeopplæring med kvalifiserte instruktører fra Kongstensvømmerne.

– Vi vet dessverre at konsekvensen av å ikke være svømmedyktige koster liv. De livene kan vi ikke miste. I motsetning til f.eks. å spille fotball går ikke det på livet løs. Å kunne svømme er ikke bare å kunne svømme i et basseng, men også kunne være trygg i innsjø og i sjøen, sier Eidsvold til Utdanningsnytt.

Sparer 1,25 mill. kr.

I dag er det flere enn 21 skoler som benytter seg av dette tilbudet.

– I Fredrikstad har vi dessverre hatt flere tilfeller av drukningsulykker. God svømmeopplæring forebygger dette, og bidrar også til at flere kan ta i bruk friluftsområdene i kommunen vår, sier SV-politikeren.

I det vedtatte budsjettet står det at innsparingen på 625.000 kroner i 2024 og helårseffekten på 1,25millioner kroner fra 2025 «…vil bety et dårligere svømmeundervisningstilbud til våre elever. (…) Det å kunne svømme er livsnødvendig slik kommunen vår er plassert».

– Jeg er bekymret med tanke på de konsekvensene også administrasjonen påpeker, sier Eidsvold.

De siste barna som vil få tilbud om dette er født i 2014. Barna født i 2015 og senere vil ikke få det samme tilbudet.

I et skriftlig spørsmål til leder for oppvekstutvalget, spør hun: «Er det greit å vekte barn som er født i 2014 høyere enn barn som er født i 2015 hva gjelder disse barnas sikkerhet og svømmeferdigheter?», og hun ber om en redegjørelse for hvordan utvalgsleder skal sørge for at «svømmelæringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte som sikrer at alle barn i kommunen er svømmedyktige ved utgangen av 4. klasse».

I sitt svar skriver utvalgsleder Jorulf Elias Laabak (H) at «alle barn i Fredrikstad er like verdifulle og viktige uavhengig av når de er født og når de har gått på skolen».

Laabak peker også på at før Svøm Fredrikstad startet som et pilotprosjekt i 2019, fikk elevene på 4.trinn sin svømmeopplæring i ordinær undervisning.

«Disse var like mye verdt og viktige som elever som har fått deler av svømmeopplæringen gjennom Svøm Fredrikstad - likeledes er fremtidige elever på 4.trinn som eventuelt vil få svømmeopplæring i tradisjonell, ordinær undervisning like viktige når det gjelder progresjon og måloppnåelse knyttet til kompetansemålene i læreplanen».

Nok bassengtid

På spørsmål om hvordan kommunen skal sørge for at svømmelæringen blir ivaretatt på en forsvarlig måte, som sikrer at alle barn i kommunen er svømmedyktige ved utgangen av 4. klasse, viser utvalgslederen til LK20 og kompetansemål etter 4. trinn:

«Eleven skal være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (og samtidig flyte på magen, orientere seg, rulle over og flyte på ryggen), og deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Det pekes videre på at nok bassengtid er viktig for kommunens elever, at det settes av nok ressurser både til opplæring og transport.

«Tilbudet vil være i henhold til kompetansemålet, men vil ikke ha samme kvalitet og omfang som vi i dag har gjennom Svøm Fredrikstad», er svaret Eidsvold fikk.

– Jeg tar informasjonen til orientering, men er bekymret med tanke på de konsekvensene også administrasjonen påpeker. Profesjonelle svømmelæreren er viktig og derfor en av grunnene til at vi inngikk samarbeidet, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet at de som nå skal stå for opplæringen vil gjøre det de kan.

Powered by Labrador CMS