Brustad vil ha politikere inn i skolen

Stortingsrepresentant Sylvia Brustad (Ap) vil ha politikere inn i skolen. Forslaget er ledd i politikerens ønske om å styrke ungdommens interesse for å føre videre voksensamfunnets demokratiske tradisjoner.

På telefon fra Finland hvor Brustad deltar på en samling for den nordiske fagbevegelsen, sier Brustad at hun håper at dersom politikere får slippe til i samfunnsfagundervisning, vil det inspirere elevene til politisk aktivitet.

- Jeg ser hvor engasjerte elevene kan være når skoleklasser er på omvisning i Stortinget, sier Brustad. Hun synes derimot ikke at politikernes skolebesøk i forbindelse med kommunevalg og stortingsvalg har vært noen suksess.

- Den måten skole og politikk møtes på under valgkampene, er håpløs. Politikken kommer i bakgrunnen, fordi det blir om å gjøre for politikerne å være kjappest i replikken. Det gir elevene et spesielt syn på oss.

Nærkontakt i ordinære skoletimer utenom valgkampen, vil skape mer ro og gjøre det lettere å få fram politikken.

Brustad sier at hun ser for seg at politikerne kan undervise om alt fra ideologi til beslutningsprosessene i storting og kommunestyrer.

- Det kan også opprettes fadderordninger hvor skolene knytter til seg politikere som ressurspersoner over tid, sier Brustad som ikke vil gi noen standardisert oppskrift hvordan skolene skal slippe til politikerne.

- Det må hver enkelt skole finne ut av. En av mulighetene er å bruke politikerrepresentantene i samarbeidsutvalgene mer aktivt, sier stortingsrepresentanten fra Hedmark som har vært både kommunalminister og barne- og familieminister i ulike Arbeiderpartiregjeringer.

Brustad om bua

I Utdanning nr. 3/02 som kommer 1. februar spør vi om Sylvia savner Brustadbua og hva som var favorittaktiviteten på skolen.

Da hun fikk det første spørsmålet, ble hun nesten sint, mens på det andre svarte hun at samfunnskunnskap hjalp henne å bli gagns menneske. Skolen vekket interessen hennes for samfunnsspørsmål.

- Faget hjalp meg til å finne ut hvordan ting henger sammen og hvorfor ting skjer, sier Sylvia Brustad til bladet Utdanning som også lar oss vite hvilket forhold politikeren har til potetgull. Det er nesten så vi blir fristet til å tro at hun er sponset av en bestemt produsent på Skarnes.