Ved Oslo International School frykter daglig leder Knut Sørlie et nytt krav om botid for lærere. Foto: Innsendt
Ved Oslo International School frykter daglig leder Knut Sørlie et nytt krav om botid for lærere. Foto: Innsendt

Botidskrav svekker konkurranseevnen til norske bedrifter

Kravet om 2 års botid med yrkesforbud vil diskvalifisere Norge som arbeidsplass for lærere med internasjonal karriere.

Av Knut Sørlie, Daglig leder Oslo International School

 

Bærum er i en særstilling i Norge med mange internasjonale virksomheter som har valgt å etablere seg hos oss. Vi har evnet å tiltrekke oss attraktiv kompetanse fra hele verden gjennom at vi har et velutviklet tilbud for hele familien til internasjonale arbeidstakere kombinert med spennende arbeidsoppgaver.

Norsk næringsliv og forskning er avhengig av ekspertkompetanse fra et internasjonalt arbeidsmarked for å være konkurransedyktige. Gode internasjonale barnehager og skoler er en forutsetning for arbeidstagere som kommer til Norge med sin familie. De trenger et skoletilbud for sine barn som baserer seg på et internasjonalt curriculum slik at barna deres kan følge samme fagplan og pedagogikk, uavhengig av hvilke land de bor i.

Kvaliteten på det internasjonale skoletilbudet er en av de aller viktigste faktorene ved valg av arbeidssted. Uten et godt internasjonalt engelskspråklig skoletilbud flytter ikke familiene til Norge.

Les også: Blir umulig å rekruttere lærere

 

Rammer næringslivet 

Regjeringen har imidlertid kommet med et forslag som krever botid på to år for utenlandske arbeidstagere (ikke-europeere) som skal ansettes i barnehage eller skole. Begrunnelsen er at de må ha en norsk politiattest før de kan bli ansatt som lærer.

I praksis er dette er yrkesforbud for lærere fra land som f.eks. USA, Canada, Australia, New Zealand, og snart Storbritannia når de forlater EU. Forslaget innebærer at de internasjonale engelskspråklige skolene og barnehagene i praksis ikke kan ansette internasjonale lærerkrefter med engelsk som morsmål.

Konsekvensen for næringslivet er at dette svekker deres mulighet til å tiltrekke seg viktige internasjonale ressurspersoner på sikt.

Hard konkurranse

Oslo International School på Bekkestua har elever med nærmere 50 nasjonaliteter og ansatte fra 20 land. Over 43% av de ansatte ville ikke kunne ha blitt ansatt med forslaget til nye bestemmelser. Etter Brexit øker dette til hele 69%. Irland (det eneste engelskspråklige landet innen EU), med knappe 5 millioner innbyggere, vil neppe kunne fylle behovet til alle de internasjonale skolene i Norge.

Mange lærere har en internasjonal karriere hvor de jobber 3-5 år i hvert land. De bringer med seg kompetanse på internasjonale fagplaner og hva våre elever blir tilbudt når de flytter til andre skoler, engelsk morsmålskompetanse og internasjonal kulturforståelse som er helt avgjørende for å sikre den høye kvaliteten som forventes av internasjonale skoler. Det er stor etterspørsel og hard konkurranse om disse ressurspersonene, og kravet om 2 års botid med yrkesforbud vil diskvalifisere Norge som arbeidsplass.

Norge kan på sikt bli det eneste landet, blant land det er naturlig å sammenligne seg med, uten internasjonale skoler av høy kvalitet. Dette vil svekke konkurranseevnen til norske og internasjonale bedrifter, universiteter og forskningsinstitutter, internasjonale organisasjoner og ambassader i Norge.

Les også: Flyktninger har praksis ved barneskole - kommunen mener det er unødvendig med politiattest

 

Referansesjekker  

Elevenes trygghet er alltid skolenes og barnehagenes førsteprioritet, og kravet om politiattest støttes.

Ambassader, næringslivet og næringsrådet støtter Oslo International Schools anbefaling om å gjøre et unntak for internasjonale skoler og barnehager, og i stedet benytte seg av dagens velfungerende løsning med godkjenning av utenlandske politiattester og grundig referansesjekker. Hvis det opprinnelige forslaget fra

Regjering går gjennom er vi redd Norge vil miste attraktive arbeidstagere som selvsagt vil velge det beste tilbudet for hele sin familie.