Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

Vil innføre eiendomsskatt og bruke pengene på flere ansatte i skoler og barnehager

– Økt bemanning er også god kommuneøkonomi, sier ordførerkandidat Christina Grefsrud-Halvorsen.

Publisert Sist oppdatert

– Bemanningen i noen av barnehagene i Tønsberg er økt de siste fire årene. Det er posisjonen, også hjulpet av SV, som har gjennomført det. Vi i SV ønsker å øke grunnbemanningen i alle barnehagene. Mitt mål er at Tønsberg skal bli barnehage-kommunen i Norge. Og så håper vi selvsagt at flere kommuner følger på, sier Christina Grefsrud-Halvorsen, ordførerkandidat for SV i Tønsberg. 

Når hennes parti driver valgkamp i Vestfold-kommunen fremover er det med store løfter for barnehage og skole. 

Partiet vil øke grunnbemanningen i alle barnehager og sette av mer midler til flere spesialpedagoger. De vil også øke bemanningen i skolene, med flere lærere og andre fagpersoner. Første mål er at Tønsberg skal oppfylle lærernormen, så ønsker de å stramme inn normen ytterligere. 

«Vi vil for eksempel også sette av penger til økt bemanning i skolen slik at lekser kan gjøres på skolen, ikke i barns og familiers verdifulle fritid. Vi setter også av penger til flere ansatte til forebyggende barnevern i skolen for å hjelpe barn og familier som trenger det.», skriver SVs tre toppkandidater i et leserinnlegg i Tønsbergs Blad

Pengene vil SV skaffe til veie ved å innføre eiendomsskatt. 

– Våre anslag viser at vi kan få inn nærmere 170 millioner kroner i eiendomsskatt i løpet av perioden, med den modellen vi foreslår. Da vil vi ha et forholdsvis høyt innslagspunkt, for å sikre at vi ikke rammer dem som har minst. Det er de dyreste boligene som får eiendomsskatt med vårt forslag. Inntektene vil vi øremerke blant annet oppvekstsektoren, sier Grefsrud-Halvorsen. 

I et intervju med Utdanningsnytt etterlyser lokallagslederen i Utdanningsforbundet Tønsberg, Kjetil Stokness, nettopp bedre bemanning i skoler og barnehager. Aller helst vil UDF-lederen ha et bemanningsprosjekt i skolen likt det kommunen har hatt i barnehagene. 

Har økt bemanningen

Våren 2021 gikk startskuddet for et prøveprosjekt med økt bemanning i tre barnehager i Tønsberg. Alle fikk en ekstra pedagog og en ekstra assistent. Prosjektet har vært så vellykket at politikerne bestemte seg for å forlenge det til denne sommeren. 

Evalueringen viste at barna synes å være tryggere og takle endringer i barnehagen bedre. De ansatte melder om mer tid til å delta i lek og følge opp enkeltbarn og mindre stress og øke arbeidsglede. De sier også at de har mer tid til å jobbe i prosjekter og dele barna i mindre grupper. Foreldrene forteller om tettere oppfølging og at personalet er mer tilgjengelig for daglige samtaler. 

– Økt bemanning er også god kommuneøkonomi, legger Grefsrud-Halvorsen til. 

– Ved at sykefraværet går ned, sparer kommunen vikarutgifter. 

Få går til valg på eiendomsskatt

Tønsberg kommune styres i dag av en regnbueallianse bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. SV har utgjort opposisjonen sammen med Rødt, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. 

Inn mot det siste året av perioden har imidlertid posisjonen mistet flertallet, da en av Sps representanter har meldt seg uavhengig (og meldt seg inn i Høyre). SV skriver selv i sitt partiprogram at de mener det er nye signaler om interesse for samarbeid med dem fram mot valget. 

Og det er også flere partier i Tønsberg som løfter frem bemanning i barnehagene i sitt partiprogram. 

I Tønsberg Aps program heter det også at de vil "fortsette å styrke bemanninga i barnehagene". Krf skriver at de vil "øke bemanningen i barnehagene", mens MDG lover å jobbe for at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid både i kommunale og private barnehager. Eiendomsskatt derimot er det ikke så mange som nevner. 

MDG skriver riktignok at de er åpne for innføring av eiendomsskatt med en sosial profil. 

– 80 prosent av norske kommuner har eiendomsskatt allerede. Jeg opplever at flere partier i Tønsberg er åpne for å diskutere eiendomsskatt. Vi mener vi er nødt til det om vi skal kunne satse offensivt på kvaliteten i skoler og barnehager, sier SVs Christina Grefsrud-Halvorsen. 

Søkertallene til barnehagelærerutdanningene derimot. De er hun bekymret for. 

– Vil bli et attraktivt arbeidssted

Tall fra Samordna opptak i høst viste at antallet som har barnehagelærer som sitt førstevalg falt med 17 prosent. 

– Men om vi øker grunnbemanningen vil det gjøre Tønsberg til en attraktiv kommune å jobbe i. Blir vi barnehage-kommunen, slik jeg håper, blir vi også attraktivt arbeidssted for barnehagelærere, sier Christina Grefsrud-Halvorsen. 

 

Powered by Labrador CMS