Øker bemanningen i Tønsberg-barnehager

Tønsberg kommune ønsker å finne ut om flere ansatte i barnehagen vil føre til bedre kvalitet og et bedre tilbud til barna.

Publisert

Det skriver Tønsberg blad.

Fra høsten av starter Tønsberg kommune et prøveprosjekt i tre barnehager der de styrker bemanningen med en pedagog og en assistent. De tre barnehagene som skal delta i prosjektet er Semsbyen barnehage, Knapløkka barnehage og Brekkeåsen barnehage.

Ifølge saksdokumentene ligger alle disse barnehagene i områder der barns levekårsutfordringer er spesielt utfordrende.

– Politikerne viser med dette at de er opptatt av oppvekst, sier Bjørn-Erik Hammer, virksomhetsleder for kommunale barnehager i Tønsberg, til Tønsberg blad.

Les også: MDG vil ha bemanningsnorm i barnehagene i hele åpningstiden

Les også: Melby vil ha betre barnehagar

Evalueres underveis

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan økt bemanning påvirker sykefraværet og kvaliteten på barnehagetilbudet.

Kompetanse- og Utviklingssenteret i Oppvekst og Læring (KUOL) i kommunen er gitt oppdraget på å evaluere prosjektet to ganger i løpet av prosjektperioden.

Planen for hvordan evalueringen skal gjøres skal være klar i juni, men ifølge saksdokumentet vil KUOL kunne utfordre Universitetet i Sørøst Norge (USN) for å få et utenforblikk inn i evalueringen. Det skal også gjøres spørreundersøkelser blant personalet og blant foreldrene og de ansattes organisasjoner og Foreldreutvalget i barnehagene (FUB) inviteres til å gi innspill.

I tillegg til lavere sykefravær og et bedre tilbud til barna regner Bjørn-Erik Hammer også med at flere voksne på jobb vil gi bedre forhold også for de ansatte i barnehagen.

– Jeg håper det viser seg å bli lettere å få til kompetanseheving og opplæring av de ansatte, sier han.

Håper på bedre bemanning

Leder for FUB Tønsberg, Christina Grefsrud Halvorsen, roser kommunen for tiltaket.

– Vi håper at dette prosjektet vil føre til oppbemanning i samtlige barnehager, sier hun.

Det var dette målet politikerne i Tønsberg satte seg allerede i 2019.

Den gangen gjorde administrasjonen en kostnadsberegning ut ifra tre ulike modeller for økt grunnbemanning.

Beregningen viste at dersom det skal ansettes en ekstra i hver eneste barnegruppe, som er den modellen som i størst grad vil gi en reell bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid, vil det gi en årlig kostnad på om lag 91 millioner kroner.

Den billigste modellen vil være en ekstra ansatt i en barnehage med 72 plasser og vil koste 23 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS