Kjetil Stoknes er leder i Utdanningsforbundet Tønsberg.

UDF-ledere før kommunevalget

Vil ha bemanningsprosjekt i skolene slik som i barnehagene

Et vellykket bemanningsprosjekt i barnehagene bør innføres i skolene i Tønsberg, er ønsket fra Kjetil Stokness, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Tønsberg.

Publisert Sist oppdatert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne.

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

I dag: Kjetil Stokness, leder i Utdanningsforbundet Tønsberg.

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Det er først og fremst å få opp grunnbemanningen i skolen og barnehage. Tønsberg har hatt et bemanningsprosjekt for barnehagene som har vært svært vellykket, men det er stykke igjen og dette arbeidet må derfor fortsette. En tilsvarende ordning bør også komme på plass for skolene. Det må gjøres noe med arbeidsforholdene til lærerne. I tillegg er de nødt til å sørge for at lærerne henger med lønnsmessig.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Det er to ting. Det er behandlinga av debattheftet til KS, og Handlingsrom 2024 som i grunn er et program for å kutte utgifter.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Det er nok ikke et konkret politisk forslag, men en politisk sak som ble lagt frem i utvalgsmøte for oppvekst og opplæring. Høyre fremmet et forslag som handlet om tiltak for å unngå lærermangel og dispensasjoner for manglende kompetansekrav. Det var en gladsak, men vi forventer at det følges opp med konkrete handlinger som merkes i hverdagen.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Økt grunnbemanning i grunnskolen og barnehage. Man må ha en stabil arbeidsstyrke i enhver skole og barnehage som tåler å få barn og elever som faller utenfor og som dagens skolesystem ikke klarer å ivareta på en god nok måte. Det er for få folk til å få gjennomført spesialundervisningen på en god nok måte. Det er store sykdomsperioder i barnehage og skole, det er lenger perioder i løpet av året med mye sykdom og fravær. Får man opp en solid grunnbemanning i grunnskolen og barnehage, tror jeg vi får løst mange av de utfordringene barn, elever og kollegaer opplever. Da tåler vi disse utfordringene og det det blir flere hender som kan hjelpe til å avlaste.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Jeg har ikke kommet på noe men det må vel være «økt grunnbemanning i barnehage og grunnskolen».

Powered by Labrador CMS