Knapløkka barnehage er en av barnehagene som har fått økt bemanning de siste årene.

Skal spare penger – verner satsing på økt  bemanning i barnehagene

Kommunedirektøren har foreslått å reversere bemanningssatsingen i Tønsberg-barnehagene. Men de folkevalgte setter ned foten. 

Publisert

I kommunedirektørens prosjekt «Sunn kommuneøkonomi» listes det opp flere tiltak for å spare penger i Tønsberg kommune. Et av dem å reversere satsingen på økt bemanning i barnehagene. 

Det har fått tillitsvalgte i Utdanningsforbundet til å reagere. 

– Vi i Utdanningsforbundet har erfart at andre kommuner ser til Tønsberg grunnet vår satsing på de minste, men nå frykter vi de vil se en annen vei,  skrev lokallagslederne i et leserinnlegg i Tønsberg blad. 

Nå slipper de uroe seg. 

Suksessoppskrift

Bemanningssatsingen i Tønsberg startet i 2021 med et prøveprosjekt i tre barnehager.  Alle fikk en ekstra pedagog og en assistent. Forskere som fulgte prosjektet konkluderte med at ekstra bemanning kom både barn og ansatte til gode. 

Suksessen gjorde at politikerne bestemte seg for å videreføre prosjektet. I desember 2022 ble det vedtatt en opptrapping på 7 millioner med virkning fra 2023. 

Det var denne opptrappingen kommunedirektøren ville reversere.  

Men de folkevalgte sier nei. Denne uka vernet de bemanningssatsingen. 

Tverrpolitisk enighet

– Det har hele veien vært viktig for oss å videreføre arbeidet med å styrke grunnbemanningen i barnehagene når vi vet at resultatene er så gode som de er, at de ansatte har det bedre på jobb og ikke minst at barna er tryggere – så er det ingen tvil om at dette må satses på videre, skriver leder for oppvekstutvalget, Mathias Willassen Hanssen, i en epost til Utdanningsnytt. 

Mathias Wiliassen-Hanssen
Mathias Willassen Hanssen (H).

– Jeg opplever at det er en tverrpolitisk enighet i Tønsberg om at dette er et viktig satsingsområde, som jeg er glad for at står seg uavhengig av politiske flertall. 

I utvalgsmøtet denne uka fremmet Hanssen (H) fremmet et forslag på vegne av posisjonspartiene Høyre, Venstre, Krf og Frp. 

Der ber de kommunedirektøren om å ikke utrede tiltaket videre. I stedet ønsker de at to nye sparetiltak utredes: Færre plasstyper i sfo og senere innfasing av iPad i barneskolen. 

– Det siste innebærer at elever i 1. og 2. klasse ikke vil få utdelt hver sin iPad lengre, men at vi vil ha klassesett slik at vi kan nå læreplanmålene, sier Hanssen. 

Det forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Får 2,5 millioner ekstra

Tønsberg vil som alle andre kommune få noe ekstra til bemanning i barnehagene over revidert statsbudsjett. Der er det satt av 250 millioner kroner til det formålet.  

For Tønsberg vil det utgjøre om lag 2,5 millioner kroner. Det er penger som kommer godt med, men det er langt ifra nok, sier Høyres Mathias Willassen Hanssen. 

– Det er klart at det vil kunne bety flere nye stillinger, men det trengs mye mer midler fra staten dersom dette skal ha betydning, sier han. 

– Og det er viktig å huske på at pengene heller ikke er øremerket, og de er ikke gjeldende før i 2025. Det er med andre ord ingen garanti ute i det ganske land at disse midlene faktisk kommer til å gå til økt grunnbemanning selv om regjeringen har «merket» 250 millioner i forbindelse med nytt inntektssystem for kommunene. 

Ikke penger til å fortsette

Han skriver at dersom Tønsberg kommune skal fortsette å bemanne opp slik de har gjort, vil det kreve om lag 35 nye årsverk. 

– Det vil ha en årlig lønnskostnad på rundt 23,8 millioner kroner. Og det utløser igjen økte tilskudd til private barnehager på ytterligere 23,8 millioner. Det er penger Tønsberg ikke har nå, som er en av mange kommuner som skal kutte mange millioner de neste fire årene. 

Tønsberg kommune må kutte 273 millioner kroner de neste årene og er en av kommunene som vil tape på omleggingen av inntektssystemet til kommunene. 

– Det vil kreve mye av oss i årene fremover å få budsjettene i balanse. Likevel er den politiske posisjonen i Tønsberg opptatt av å verne barn og unge fra de store kuttene. Det viser vi også, nå senest i utvalg for oppvekst på onsdag, sier Hanssen. 

Vil jobbe for øremerking

Men han advarer mot at kommunen ikke har de økonomiske musklene som trengs om de skal bemanne opp videre. Da må staten på banen, sier Hanssen. 

– Du jobber til daglig som rådgiver for Høyres stortingsrepresentant Jan Tore Sanner. Neste år er det stortingsvalg. Om Høyre vinner det valget, vil du jobbe for at en ny regjering skal bla opp for bemanning i norske barnehager og øremerke disse midlene?

– Selvsagt. Uavhengig av hvem som sitter i regjering vil jeg jobbe opp mot nasjonale myndigheter for at kommunene skal få mest mulig penger til å styrke bemanningen i barnehagene. For kort tid siden hadde jeg for eksempel Høyres barnehagepolitiske talsperson, Kari-Anne Jønnes, på besøk i Tønsberg for å lære mer om prosjektet, og jeg har invitert kunnskapsministeren på besøk til en av de mange barnehagene våre som har fått økt grunnbemanning. Det er viktig at vi som er lokalpolitikere er flinke til å snakke innover mot storting og regjering. Det vil jeg fortsette med.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS