Barnevernet mottok syv prosent flere bekymringsmeldinger i 2016 enn året før. Illustrasjon: Tone Lileng

Økning i bekymringsmeldinger til barnevernet

Barnevernet mottok 58.300 meldinger som gjaldt 52.100 barn i 2016. Det er en økning på sju prosent fra året før, skriver SSB.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) førte det imidlertid ikke til at barnevernstjenesten henla flere meldinger uten å starte undersøkelse. Faktisk går denne andelen ned, fra 20 prosent i 2015 til 18 prosent i 2016.

Totalt sett undersøkte barnevernet ti prosent flere saker i fjor enn året før. I alt ble det gjennomført 47.900 undersøkelser for 44.900 barn, og i 41 prosent av disse sakene var konklusjonen at barnevernet skal sette i gang tiltak. Det er omtrent samme andel som i fjor, og det høyere antallet undersøkelser medfører derfor at sju prosent flere barn fikk tiltak fra barnevernet.

Noen få undersøkelser konkluderer med at saken blir sendt til fylkesnemnda med krav om tiltak og omsorgsovertaking. Tallet er under 500 i 2016, vel 150 færre enn året før. Andelen barn som fikk omsorg av barnevernet gikk også ned.

Det er politiet som kommer med flest meldinger til barnevernet, med sine 15 prosent. Likevel er det politiets meldinger som oftest legges bort. 34 prosent av meldingene derfra fører ikke til undersøkelse.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS