Skjermdump: Google Maps

Krever 1,8 millioner kroner tilbake fra Lovisenberg Diakonale Barnehage

Utdanningsdirektoratet krever at barnehagen punger ut for brudd på barnehageloven. Barnehagen vil klage saken videre til Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

«Vi mener at om disse midlene hadde blitt benyttet til godkjent barnehagedrift, hadde det utgjort en betydelig forskjell for barna i barnehagen». 

Det skriver Utdanningsdirektoratet i en fersk tilsynsrapport. I rapporten skriver direktoratet at Lovisenberg Diakonale Barnehage har kostnadsført 2,5 millioner kroner i utgifter til administrasjon, vaktmestertjenester, IKT og økonomitjenester. 

Det er altfor mye for en barnehage på Lovisenbergs størrelse og reflekterer ikke det reelle kostnadsnivået, ifølge direktoratet. Derfor krever de nå at barnehagen skal tilbakebetale 1,8 millioner kroner til Oslo kommune. 

Klager til departementet

Barnehagen er uenig i konklusjonen og varsler at de vil klage saken videre til Kunnskapsdepartementet (KD).

Barnehager bryter barnehageloven dersom de har utgifter som ikke går til direkte drift av barnehagen. Det er dette som har skjedd i denne saken, ifølge direktoratet. Formålet er å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling faktisk kommer barna til gode. 

På grunn av beløpets størrelse beskriver direktoratet lovbruddet som alvorlig. Penger som skulle kommet barna til gode, har i stedet «subsidiert annen virksomhet», skriver de.

Mente direktoratet misforstod

Utdanningsnytt skrev om tilsynssaken i oktober, etter at Udir hadde publisert en foreløpig tilsynsrapport. Også den gangen var stiftelsen tydelig på at de var uenige i konklusjonen, og at de mente den bunnet i misforståelser fra Udirs side. 

Direktoratet har åpenbart vært av en annen oppfatning, og tilbakebetalingskravet i den endelige tilsynsrapporten er det samme som i den foreløpige. 

Dersom en barnehage er uenig med konklusjonen i en tilsynsrapport, har de mulighet til å klage saken videre til Kunnskapsdepartementet. Det kommer Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg til å gjøre, opplyser viseadministrerende direktør Solveig Jølstad til Utdanningsnytt.

«Det er vår oppfatning at grunnlaget for kravet fra Udir ikke er riktig. Vi er derfor, i samabeid med vår revisor, i ferd med å utarbeide en klage som reflekterer dette.», skriver Jølstad. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS