Lovisenberg Diakonale Barnehage

Udir varsler tilbakebetalingskrav på 1,8 mill fra barnehage

Mener Lovisenberg Diakonale Barnehage bruker altfor mye penger på administrasjon og IKT. Selv hevder barnehagen det hele beror på «misforståelser».

Publisert

Ifølge en foreløpig tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet (Udir) har barnehagen kostnadsført 2,5 millioner kroner i utgifter til administrasjon, vaktmestertjenester, IKT og økonomitjenester. 

Dette skal dekke barnehagens andel av utgiftene til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som driver barnehagen. I tillegg til barnehagen driver stiftelsen driver blant annet et sykehus, en høyskole og et rehabiliteringssenter. 

Direktoratet mener at 2,5 millioner er altfor mye å bruke på denne typen tjenester for en barnehage på Lovisenbergs størrelse. De viser til at posten som omfatter regnskap, revisjon, rådgivning og lignende utgjør i overkant av 18 prosent av barnehagens driftsutgifter. 

I den foreløpige rapporten godkjenner Udir i underkant av 700 000 kroner til disse utgiftene. På bakgrunn av dette mener direktoratet at barnehagen må tilbakebetale 1,8 millioner kroner til Oslo kommune. 

Viseadministrerende direktør Solveig Jølstad i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har gitt følgende kommentar til Utdanningsnytt: 

«Dette mener vi er basert på misforståelser. Vi vil utarbeide en klage, slik at vi får belyst saken, og vil i den forbindelse også få bistand fra vår revisor.»

Hun har ikke ønsket å stille til intervju om saken, eller utdype hva de angivelige misforståelsene dreier seg om.

Udir opplyser at de hatt dialog med barnehagen før utsending av den foreløpige tilsynsrapporten. Barnehagen har fått utsatt svarfristen til 1. november, og vil da få anledning til å kommentere Udirs opplysninger og vurderinger. 

Etter å ha vurdert klagen, fatter som regel direktoratet et vedtak og skriver en endelig tilsynsrapport. Dersom Udir opprettholder vurderingen fra den foreløpige tilsynsrapporten, kan eventuelt barnehagen klage dette inn til Kunnskapsdepartementet.
Powered by Labrador CMS