Hege Bae Nyholt i Rødt.

– Bør legge lite vekt på Sanners protestmal, mener Rødt-topp

– Det er problematisk når man får det til å se ut som fagfolkene i kommunen stiller seg bak gjennomarbeidede høringssvar, når det i realiteten er Høyres stortingsgruppe som svarer, sier Hege Bae Nyholt i Rødt

Publisert

Dette er saken: 

Jan Tore Sanner sier det var et ønske fra lokalpolitikere i Høyre om å få innspill fra partikontoret på Stortinget, men at det var helt opp til dem selv å bestemme om de ville bruke noe fra malen som ble sendt ut.

– Jeg kjenner Høyres lokalpolitikere så godt at jeg vet de foretar sine egne vurderinger. Det er helt naturlig at de spør om innspill, og da bistår vi, sier han.

Dermed utgjør punktlisten fra Jan Tore Sanner en stor del av høringssvarene fra Kommune-Norge.

– Det er en interessant form for lobbyvirksomhet. Det blir en måte for Høyre å få trykk på sine standpunkter, sier  Erik Henningsen, forskningssjef for Avdeling for velferd, demokrati og offentlig forvaltning ved NIBR, OsloMet.

Klipp og lim

Her er høringssvaret fra Lørenskog kommune, hvor det er markert hvor mye av det som er klippet og limt fra malen til Sanner:

Tilsvarende kopiering av Sanner-malen ser man i en lang rekke kommuner. 

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen, peker på at departementet må fange opp og kommentere slike standardiserte svar i arbeidet med loven.

– Og legge tilsvarende liten vekt på dem, sier han. 

– Høyre på Stortinget som svarer

Leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på det etterlatte inntrykket det gir.

– Det framstår som om det er kommunene som en nøytral, faglig enhet som uttaler seg, men det er det ikke. Det er Jan Tore Sanner som uttaler seg her, sier Hege Bae Nyholt i Rødt som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Hun understreker at Høyre ikke har gjort noe galt i saken.

– Men det er problematisk når man får det til å se ut som fagfolkene i kommunen stiller seg bak gjennomarbeidede høringssvar, når det i realiteten er Høyres stortingsgruppe som svarer. Kunnskapsdepartementet bør ta hintet fra professor Jan Fridthjof Bernt og legge lite vekt på slike likelydende høringssvar, sier Bae Nyholt.

– Flertall for ny politikk

Hun mener det også er verdt å merke seg at det i flere kommuner er lokalpolitikere fra regjeringspartiet Senterpartiet som stemmer gjennom høringssvar som går mot sin egen regjerings lovforslag.

– Regjeringen har allerede flertall på stortinget for en ny barnehagepolitikk. Det vet også Høyre og Jan Tore Sanner. Derfor er det nok ganske viktig for dem å få det til å se ut som om motstanden mot endringene er større enn de reelt sett er.

– Har dere i partiet Rødt gjort noe tilsvarende som Sanner og Høyre ut mot lokalpolitikerne i forbindelse med høringen?

– Nei. Vi lagde et diskusjonsopplegg om saken overfor våre lokalpolitikere. Dette var en høring om et komplekst og massivt lovforslag, og de fleste lokalpolitikerne der ute er ikke heltidspolitikere. Det er helt naturlig at de har behov for hjelp og støtte, og at vi på Stortinget, som har flere ressurser, bidrar med det. Men vi har ikke skrevet et ferdig høringssvar for noen, sier Bae Nyholt.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS