Arbeidsgruppe vil fjerne særaldersgrenser – Unio er kritiske

85-årsregelen er ikke lenger vel begrunnet i dagens samfunn, mener en arbeidsgruppe regjeringen har utnevnt for å se på særaldersgrensene for pensjon.

Publisert

Det går fram av en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Arbeidsgruppen kan ikke se at 85-årsregelen er vel begrunnet i dagens samfunn og mener at den ikke bygger opp under det generelle pensjonssystemet som er utviklet over tid etter at bestemmelsen om 85-årsregelen ble vedtatt, heter det i rapporten.

85-årsregelen er en bestemmelse som gjør det mulig å gå av med pensjon inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 

Gruppen, som ble etablert i januar 2023, ble ledet av Pål Molander.

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldersgrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med, sier han i en pressemelding.

Det får Unio til å reagere. 

De mener arbeidsgruppens forslag ikke er i tråd med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått mellom partene i 2018. 

– Regjeringens arbeidsgruppe foreslår å fjerne de fleste særaldersgrenser som gjelder i dag. Det er  ikke i tråd med den avtalen som ble inngått mellom partene i 2018. I den avtalen står det at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser i framtida. Unio, som part i den avtalen, står fortsatt på den, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding. 

Vil ha egne regler for barnehagelærere

I dag er det flere yrkesgrupper og så mange som rundt 250.000 arbeidstakere, som har særaldersgrenser. Reglene gjelder for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre. Reglene gjelder imidlertid ikke for assistenter i pleie og omsorg eller for ansatte i barnehage og skole.

Det er det enkelte som mener de bør gjøre. 

På fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet i Troms ble det enstemmig vedtatt at de ønsker å gå inn for en særaldersgrense på 65 år for barnehagelærere.  Fylkesstyremedlem Astrid Pia Stensaker viste til at sjukefraværet blant barnehagelærere er skyhøyt da hun presenterte forslaget for årsmøtet. Gjennomsnittlig avgangsalder for yrket er 59,3 år.

Med de nye reglene pensjonsutvalget har foreslått kan ansatte derimot bli nødt til å stå i jobb til de er 73 år. 

Etterlyser et grundigere arbeid

Unio-leder Ragnhild Lied mener rapporten arbeidsutvalgets la frem onsdag bærer preg av å ha vært laget på knapp tid. Lied etterlyser et grundigere arbeid for å vurdere særaldersgrensene for mange og store grupper arbeidstakere.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier på sin side at hun ser fram til å sette seg inn i rapporten.

– Dette er et viktig arbeid som jeg ser fram til å lese, sier hun.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS