Utdanning.no kommer til å merke alle filmene samt innholdet på nettsiden

Debatt: Vi ser at misforståelsen med innholdet har oppstått fordi Utdanning.no ikke har merket informasjonen godt nok.

Publisert

Utdanning.no har fått kritikk for framstilling av barnehagelæreryrket, på grunn av et videointervju med en barnehagelærer. 

Utdanning.no kommer fortsatt til å videreformidle slike yrkesintervju med utøvere. Imidlertid har vi tatt en større gjennomgang av disse nettsidene på bakgrunn av debattinnlegget. Vi ser at misforståelsen med innholdet har oppstått fordi Utdanning.no ikke har merket informasjonen godt nok. Vi tar nå grep og kommer til å merke alle filmene samt innholdet på nettsiden. Dermed bør det tydeligere fremkomme at intervjuene med yrkesutøvere er én persons oppfatninger av sitt yrke, og at intervjuet reflekterer at dette er vedkommendes subjektive og personlige oppfatning.

Utdanning.no tilbyr offentlig, nøytral og kvalitetssikret informasjon om utdanninger og yrker. En svært viktig del av vår jobb er å sørge for at informasjonen som når ut til befolkningen er nøytral, og gir et riktig bilde av yrkene. Den tekstlige informasjonen med generell omtale av et yrke gjennomgås annethvert år, i tett samarbeid med relevante fagpersoner tilknyttet ulike fag- og bransjeorganisasjoner. Slik sikrer vi at yrkesbeskrivelsen er korrekt og oppdatert. 

Den tekstlige informasjonen på yrket barnehagelærer ble gjennomgått i 2023 i samarbeid med Utdanningsforbundet. I denne teksten finner man beskrivelsen av yrket, informasjon om vanlige arbeidsoppgaver og informasjon om utdanning, samt lønnsstatistikk hentet fra SSB. I denne teksten fremkommer det nøytral og generell informasjon om barnehagelæreryrket, blant annet at de ansatte jobber etter barnehageloven og rammeplanen, og viktigheten av en høy profesjonsetisk bevissthet.

I tillegg til faktainformasjon om et yrke, supplerer vi dette med intervju med ekte yrkesutøvere, i form av tekst og video. Dette er noe av vårt mest besøkte innhold, og noe brukerne våre alltid etterspør mer av. I intervjuene svarer yrkesutøverne på disse tre spørsmålene:

1. Hvorfor valgte du denne jobben?

2. Hva liker du med denne jobben?

3. 3. Hva liker du minst/hva er det som er utfordrende med jobben?

Menneskene som stiller opp på disse filmene er vanlige yrkesutøvere. De får ikke betalt for å stille til intervju, men de har et ønske om å fortelle om sitt yrke til unge og voksne som søker informasjon, og som kanskje selv skal ta et utdanningsvalg. Kriteriene for at de skal kunne stille opp på et yrkesintervju er at de har riktig utdanning dersom yrket krever utdanning, og minst ett års relevant yrkeserfaring. Intervjuene er ikke ment å være en reklamefilm for yrket, men en ekte fremstilling fra én enkelt yrkesutøvers personlige erfaringer. Det er heller ikke meningen at yrkesutøveren i intervjuet skal representere en hel yrkesgruppe, eller ta på seg jobben med å løfte hele yrkesgruppens utfordringer opp til et politisk nivå. 

Når det gjelder kommentaren om personvern, har vi operativt de samme rigorøse ordningene som resten av offentlig forvaltning er underlagt, og som vi følger. 

Utdanning.no kommer til å fortsette å tilby nøytral, kvalitetssikret og offentlig tilgjengelig informasjon for alle som skal ta et utdannings- eller yrkesvalg. Vi syns det er viktig at modige, flinke og engasjerte yrkesutøvere ønsker å stille opp for å gi informasjonssøkere et glimt av arbeidshverdagen til en helt vanlig person i yrket. Vårt oppdrag er å bidra til informerte utdannings- og karrierevalg. Det hører også med til jobben vår å gi et nyansert bilde av yrker, enten dette er i form av videoinformasjon eller faktainformasjon som statistikk. Vi håper inderlig at slike debattinnlegg ikke skremmer bort hverken yrkesutøvere fra å stille opp på intervjuer til Utdanning.no, eller mulige utdanningssøkere som lurer på om de kan jobbe som barnehagelærer dersom de kan relatere til barnehagelæreren i filmen.

Powered by Labrador CMS