Aldri før har så mange lærere søkt om videreutdanning

Da søkefristen gikk ut 1. mars hadde både barnehagelærere og yrkesfaglærere satt rekord i antall søkere. Nå gjenstår det å se hvor mange søknader som innvilges.

Publisert

I alt har 14.000 lærere i barnehage og skole søkt om å få videreutdanning fra høsten. Det viser søkertallene etter at fristen for å søke gikk ut 1. mars. Av disse kan 7700 få tilbud om videreutdanning.

– Jeg er veldig glad for at så mange barnehagelærere, lærere og ledere ønsker faglig påfyll. Gode lærere med oppdatert kunnskap vil bidra til å gi barna våre et enda bedre barnehagetilbud, og til at ungene våre lærer og trives i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en kommentar.

I fjor fikk 5.600 lærere tilbud om videreutdanning - det er 1500 færre enn året før da 7100 søknader ble innvilget.

Midlene til videreutdanning for barnehagelærere er doblet til om lag 220 millioner kroner og responsen har vært god. Nær 2600 barnehagelærere har søkt om faglig fordypning. Det er 1000 flere enn i fjor og ny rekord.

Tall viser at det er over 40 000 ansatte i norske barnehager som mangler relevant utdannelse. Én av tre av disse har kun fullført grunnskolen. En rapport som kom i fjor viser også at kolleger viser liten interesse når en barnehagelærer tar videreutdanning .

11.000 lærere i skolen har søkt om videreutdanning, noe som er 8 prosent flere i fjor. Disse kjemper om bevilgningen på 1,6 milliarder kroner til denne gruppen.

Kunnskapsministeren er fornøyd med at søkertallene til i praktiske og estetiske fag og spesialpedagogikk har økt fra i fjor. Kunnskapsdepartementet mener dette kan tyde på at mange lærere og skoler opplever et større handlingsrom for hvilke fag de kan søke videreutdanning i.

  • I de praktiske og estetiske fagene har søkingen økt med 49 prosent, til om lag 1000 søkere.
  • For spesialpedagogikk har søkingen økt med 48 prosent, til nesten 2 500 søkere.
  • For andrespråkspedagogikk har søkningen økt med 40 prosent, til over 700 søkere.
  • For yrkesfaglærere har søkingen økt med 25 prosent, til om lag 560 søkere.

Det er også flere ledere i barnehage og skole som vil ta videreutdanning enn i fjor. Til rektorutdanningen økte søkingen med 19 prosent, til om lag 650 søkere. Til styrerutdanningen var økningen på 10 prosent, til i underkant av 400 søkere.

Det som skjer nå er at barnehage- og skoleeiere må godkjenne og prioritere søknadene.

Powered by Labrador CMS