I Elverum har femåringene markert Barnehagedagen i to dager. Ser vi en ny Munch i emning? Unge kunstnere på «Visuell kunst»-gruppen arbeider konsentrert. Foto: Arne Solli
I Elverum har femåringene markert Barnehagedagen i to dager. Ser vi en ny Munch i emning? Unge kunstnere på «Visuell kunst»-gruppen arbeider konsentrert. Foto: Arne Solli

Elverums femåringer feiret Barnehagedagen i to dager til ende

Elverum er trolig det eneste stedet i landet der Barnehagedagen feires over to dager.

Både 12. og 13. mars var det fullt hus i lokalene til den gamle lærerskolen på Elverum i Hedmark. Kommunens 227 femåringer i barnehage var samlet til workshops med drama, tegning og maling, sang, musikk og dans.

Elverum har full barnehagedekning, med rundt 1100 barn samlet i ti kommunale og åtte private barnehager.

Ingunn Brønstad er utviklingsleder for barnehager i sektor for utdanning i Elverum kommune, og primus motor i arbeidet med Barnehagedagen, der ellers Kulturskolen i Elverum har vært samarbeidspartner.

 

 

– Når årets slagord er «La meg skape!», falt det helt naturlig å involvere Kulturskolen, sier Brønstad, som legger til at Barnehagedagen er todelt mer enn i antall dager:

– Barnehagene har sine egne opplegg for de yngre barna, mens de eldre er med på fellesopplegget med Kulturskolen.

– Liksom i 2017 har vi imidlertid valgt å arrangere en felles feiring av dagen; i fjor samlet vi barna i parken og rådhuset med teater, konserter og egenproduserte animasjonsfilmer, i år valgte vi å samle alle femåringene, de som skal begynne på skolen til høsten, til workshops i lokalene til gamle Elverum lærerskole.

 

 

Fire workshops

Femåringene fikk fordele seg på fire workshops.

  1. Den ene var dramagruppen med late som-lek, bevegelse, og heftig musikk. Her var Brønstad selv gruppeleder. Hun har bakgrunn både som barnehagelærer og som dramapedagog.
  2. Den andre var dansegruppen, ledet av Ellis van Dijk, danselærer tilknyttet Kulturskolen.
  3. Den tredje gruppen arbeidet med visuell kunst, i praksis tegning og maling. (Her måtte det improviseres, ettersom kunstlæreren fikk sykdomsforfall.)
  4. Den fjerde gruppen arbeidet med musikk, under ledelse av lærer Marit Westli fra Kulturskolen.

– Vi er ikke årvisst med på Barnehagedagen, men da Ingunn inviterte oss denne gangen, kunne vi ikke si nei, sier konstituert rektor Magne Baugerud ved Kulturskolen.

– For det meste arbeider vi med eldre barn enn femåringer, selv om de forekommer, sier Baugerud. – Jeg mener imidlertid at vi bør engasjere oss mer i arbeid med de større barnehagebarna, både hyppigere og på mer fast basis, enn hva vi hittil har gjort.

 

Godt samarbeid

Samarbeidet mellom Utdanningsforbundet Elverum og kommunen er godt, fastslår Brønstad: – I barnehagespørsmål samarbeider jeg først og fremst med lokallagsleder Lillian Skjærvik, som også er hovedtillitsvalgt for barnehager.

– Det at administrasjonen ved Ingunn har tatt tak i blant annet arbeidet med Barnehagedagen, er vi veldig glade for, sier Lillian Skjærvik, som karakteriserer Brønstad som ‘et fyrverkeri’. – Vi innledet dette samarbeidet i fjor, og dermed ble det også tidlig avklart et samarbeid med Kulturskolen.

Skjærvik sier det er nødvendig at sentralleddet i Utdanningsforbundet bestemmer dag og tema for Barnehagedagen, men deretter blir det opp til kommunene og til den enkelte barnehage.

– Vi er glade for at vi har fått til vellykkede fellesarrangementer både i fjor og i år, men mye må likevel skje i barnehagen. Hvor mye hver barnehage får gjort er avhengig av så mye, som bemanningssituasjonen, barnas alder, og så videre, sier hun.