I Kulturparken FUS Barnehage på Tøyen i Oslo planlegger styrer Kristin Nyberg, personalet og barna en stor male-«happening» på Barnehagedagen tirsdag 13. mars. Ill.foto: Flavio Takemoto, Free images
I Kulturparken FUS Barnehage på Tøyen i Oslo planlegger styrer Kristin Nyberg, personalet og barna en stor male-«happening» på Barnehagedagen tirsdag 13. mars. Ill.foto: Flavio Takemoto, Free images

Barnehagedagen: – Fra boller og brus til kvalitet

Barnehagedagen tirsdag 13. mars har «La meg skape!» som slagord. Barns kreativitet i kunstnerisk og kulturelt arbeid står i fokus.

Barnehagedagen 2018 satser ikke på besøk fra topp-politikere eller kjendiser. Det blir eventuelt opp til den enkelte barnehage å ordne, ifølge Anne D. Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Og som Hege Elisabeth Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, sier det: – Vi har gått fra boller, brus og ballonger til å rette søkelyset mot barnehagen som en utdanningsinstitusjon med viktige kvaliteter. 

 

Årlig hendelse

Utdanningsforbundet, FUB og Fagforbundet er de tre ansvarlige arrangørene av Barnehagedagen. Årets barnehagedag er den 13. i rekken, etter oppstarten i 2005.

Hege Valås mener Barnehagedagen fortsatt er en viktig dag, noe som avspeiles i at stadig flere barnehager etterspør det materiellet som er forberedt til dagen, på bokmål, nynorsk og samisk. Hun sier at enda mer enn før er målgruppen for dagen barna, foreldrene, barnehageeierne og selvsagt også politikerne – med barna som de viktigste.

Valås ser for seg Barnehagedagen som en årlig hendelse der personalet og barna løfter fram det pedagogiske innholdet i barnehagen.

– Vi framhever det som er kjennetegnet ved barnehagen, barns kreative uttrykk, sier hun.

Anne D. Nilsen uttrykker det slik i et skriv fra FUG: «Norge vil trenge omstillingsdyktige og nyskapende mennesker. I dag snakker mange om evnen til entreprenørskap og kreativitet som de viktigste egenskapene for å mestre framtiden. Entreprenørskap starter i barnehagen!»

 

Kulturparken

I Kulturparken FUS Barnehage på Tøyen i Oslo planlegger styrer Kristin Nyberg, personalet og barna en stor male-«happening» på dagen. De vil rigge til en innendørs hytte med vegger og tak av laken der barn og foreldre er invitert til å male sammen om ettermiddagen.

– Når barn og foreldre har malt ferdig, vil vi forhåpentlig kunne bruke hytta en stund, sier hun.

– Er Barnehagedagen fortsatt en viktig dag – eller har den utspilt sin rolle? Hva mener foreldrene?

– Den er kanskje ikke en viktig nok dag. For foreldrene er nok andre dager langt viktigere, som 17. mai, for eksempel. Vi her i Kulturparken burde trolig kunne utnytte dagen bedre enn hva vi har gjort til å vise fram fagligheten vår. Å holde åpent hus for foreldrene er i så måte viktig, sier Nyberg til Utdanning.