Barn stresses av stressede foreldre

En ny undersøkelse viser at 46 prosent av norske foreldre opplever at de har en stressende hverdag. 28,8 prosent av barna deres har det samme. Det bekymrer forskerne.

Barn takler nemlig stress langt dårligere enn voksne, noe som blant annet kan gå ut over læringsevnen, sinnsstemning og appetitt, skriver VG.

– Vi krever at barna skal tåle veldig mye og man ser at mange reagerer på en stressende hverdag. Barn ønsker å være med på alt, men alt som er gøy er ikke alltid bra, sier forsker May Britt Drugli ved NTNU.

Hun mener det er urovekkende at barn stresser mye, og er bekymret for langtidseffekten det kan få.

Nå skal hun i gang med å undersøke om norske barn har høye nivåer av stresshormonet kortisol i kroppen når de er i barnehagen. Internasjonale studier har nemlig tidligere påvist at barn er mer stresset i barnehagen enn hjemme.

– Jeg tror barn er mer stresset enn de var før, og det handler om tempoet i samfunnet generelt sett, med et høyt stimuleringsnivå både hjemme, på fritiden samt i barnehage og skole. Har man det stressende i hverdagen, kan man miste livsgleden. Det gjelder både voksne og barn, sier hun.

I undersøkelsen som In Fact har gjort for VG, svarer 64 prosent at det er viktig at barn har aktiviteter å delta på utenom skoletid.

Professor Stein Erik Ulvund ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo advarer likevel mot overorganisering av hverdagen, og råder til å ha flere dager i uken uten noe organisert på programmet. (©NTB)