Mange barnehageansatte mener barnehagens Facebook-side er en god informasjonskanal rettet mot foreldre, og at det er god profilering av barnehagen. Illustrasjon: Utdanning
Mange barnehageansatte mener barnehagens Facebook-side er en god informasjonskanal rettet mot foreldre, og at det er god profilering av barnehagen. Illustrasjon: Utdanning

To av tre barnehagelærere henter tips fra Facebook

De fleste barnehager er fortsatt avventende til å ha egen Facebook-side viser en rundspørring blant barnehageansatte. Men mange barnehagelærere deler tips og får idéer gjennom sosiale medier.

Publisert

 

Over 900 lesere har svart på en uformell rundspørring som 3. mai gikk ut sammen med bladet Utdannings nyhetsbrev.

Rundspørringen handlet om bruk av Facebook i barnehagen. Mer enn hver fjerde ansatte svarer at deres barnehage har en Facebook-side.

 

 

Brukes som reklamekanal

To tredjedeler av dem som svarte på rundspørringen, jobber i kommunale barnehager, resten i private.

I et åpent kommentarfelt kom det inn rundt hundre kommentarer. Flere skriver at de ser på barnehagens Facebook-side som en god informasjonskanal rettet mot foreldre, og at det er god profilering av barnehagen.

«Facebook er en meget enkel måte å kommunisere med foreldrene på, det er kun to foreldre av de 55 som har barn i barnehagen, som ikke er med på FB-gruppa vår.»

«Vi har en lukket side der kun personale og foreldre har tilgang. Legger aldri ut bilder med ansikt, og tenker gjennom etikk. Foreldrene er veldig fornøyde og synes det er fint å kunne prate med barna om barnehagen ut i fra bilder. Spesielt i forhold til de minste. Vi gjør dette kun når vi har gjort noe annerledes og husker å legge det ut! Foreldene ønsker enda mer.»

«Vi legger kun ut bilder uten barn/kun hender og/eller føtter. Det er fint å kunne «reklamere» for barnehagen og det vi driver med. Og det er kun ped-ledere som legger ut bilder».

 

– Må ikke stjele tid fra barna

Leder i Foreldreutvalget for barnehager, Marie Therese Skinstad-Jansen, sier de ikke får mye tilbakemeldinger fra foreldre om problematisk Facebook-bruk i barnehagene.

– Det eneste som blir diskutert litt, er tidsbruken. Det er viktig at ikke ansatte føler de må bruke for mye tid på å oppdatere Facebook. Det viktige er at de tilbringer tid med barna, så får heller vi foreldre få informasjonen muntlig i ettertid, sier Skinstad-Jansen.

Hun sier det er de samme diskusjonstemaene som dukker opp med all bruk av app-er i barnehagen.

– Uansett om det er lukkede eller åpne sider, er det viktig å tenke på hva slags bilder som legges ut. I barnehagen der jeg selv har barn, legger de kun ut bilder med ryggen til barna eller oversiktsbilder fra stedet de har besøkt, sier Skinstad-Jansen.

Hun sier barnehager som ønsker å bruke sosiale medier, må ta hensyn til barnas personvern, og at alt skjer i samråd med foreldrene.

– Barnehagen må ha god kommunikasjon med foreldrene i forkant, og det må ikke bli lagt ut bilder som ikke bør legges ut, sier Skinstad-Jansen.

 

De fleste har regler

Over tre fjerdedeler av de ansatte i rundspørringen svarer at de har retningslinjer for bruk av sosiale medier på deres arbeidsplass.

Mange av barnehagelærerne skriver at de er forsiktige med bildebruk og ikke legger ut gjenkjennbare bilder av barn. Andre svarer at de ikke legger ut bilder i det hele tatt.

«De som legger ut info/bilder på Facebook, godkjennes av styrer, og vi har snakket om og blitt enige om hva man legger ut. Det er viktig å tenke at vi fronter en profesjonell institusjon.»

«Om Facebook blir brukt på en skikkelig måte med innhold og bilder som er anonyme, er det greit. Det kan være en reklamekanal og en plass der man kan synliggjøre barnehagens viktige eksistens, men det forutsetter at det blir brukt på riktig måte».

«Vi har en diskusjon gående om hvorvidt vi skal ha lukkede grupper på Facebook. I dag er siden åpen for alle, og vi er veldig nøye på å ikke ha portrettbilder. Hvis vi har lukkede grupper, mener flere at vi kan dokumentere mer og legge ut flere bilder. Ellers er det lite opplæring ift sosiale medier, så det begrenser hvem som legger ut.»

 

Skeptiske til Facebook-bruk

Rundspørringen viser at det også er skepsis blant mange barnehageansatte. Hver tredje svarer at de ikke synes det er greit at barnehager har egne Facebook-sider.

I kommentarer til undersøkelsen har flere ytret at barnehager bør være forsiktige med bruk av sosiale medier. Enkelte skriver at de har stengt sine sider etter å ha testet det ut.

«Siden ble nylig lukket, da enkelte foreldre ikke overholdt de retningslinjene som var.»

«Barnehagen hadde en lukket gruppe for foreldrene tidligere hvor styrer og pedleder la ut «dagen i dag». Vi hadde retningslinjer og var tydelig på at siden ikke skulle brukes til diskusjon. Om det var noe de ønsket å ta opp, måtte de gjøre det ansikt til ansikt, mail osv. Ble allikevel brukt til diskusjon, derfor valgte vi å legge ned siden.»

«Er skeptisk pga bilder av barn og tidsbruk.».

«Jeg er ikke på Facebook selv, og blir litt provosert at mye nå om dagen baseres på at du må være på Facebook.»

«Jeg synes ikke barnehager har noe på Facebook å gjøre. Derimot egne nettsider er ok.»

«Vi ønsker ikke å bruke Facebook som kanal. Krevende å ha kontroll. Foreldrene kan heller logge seg på våre hjemmesider.»

«Synes det er ok med Facebook-bruk i barnehage for å informere foreldre om dagene. Men ikke bruk av bilder slik mange gjør per dags dato. Reagerer også på at noen styrere og ledere er venner med foreldre på Facebook. Det er for meg lite profesjonelt.»

«Ja, jeg synes barnehager kan ha Facebook-sider, men som hos oss, hvor det ikke er noen retningslinjer og alle kan poste praktisk talt hva de ønsker, er IKKE greit!»

Henter tips til pedagogisk arbeid

Rundt 600 av de over 900 i rundspørringen svarer at de bruker Facebook til å dele og få ideer til det pedagogiske arbeidet.

«Facebook har gode sider for barnehageansatte hvor en kan holde seg oppdatert i hva som foregår i barnehagesektoren.»

«Vi er en del ped.ledere som deler i lukket gruppe.»

«Bruker idebroen for barnehager for å få tips og ideer.»