Arkivbilde.
Arkivbilde.

Krever to millioner kroner tilbake fra Bergens-barnehager

Kommunen peker på for lav bemanning i begge barnehagene. En av eierne mener Montessoripedagogikken gjør at det er behov for færre ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert juni 2020: Etter flere klagerunder, gjorde Fylkesmannen endelig vedtak i saken som omhandler Knerten Montessoribarnehage (se lenger ned i saken) i mai 2020. Barnehagen må etter det vedtaket betale tilbake 400.000 kroner. Red.


Utilstrekkelig bemanning og for lite dokumentasjon førte til at Bergen kommune stengte familiebarnehagen Ørnehaugen barnehage i Fyllingsdalen i oktober i fjor. Ifølge kommunen var det i perioder kun én ansatt som passet ni barn. Eier av barnehagen, Turid Svendsen, er ikke enig i kommunens vurdering.

– Det kan hende at det var kun én på jobb på morgenen eller ettermiddagen, men ikke hele dagen, sier Svendsen.

Slått konkurs

Bergen kommune har også gjennomført økonomisk tilsyn med barnehagen og krever nå tilbake rundt 700 000 kroner i tilskudd som kommunen mener at eier har tatt ut i lønn til seg selv og til å dekke private kostnader. Kommunen har sett på regnskapene for 2015 til 2017.

– Jeg har vært syk, men jobbet litt til og fra i barnehagen i mange år, forteller Svendsen

«Tilsynsmyndigheten vurderer det slik at eiers manglende evne og innsats for å drive barnehagen til barnas beste er tilstrekkelig dokumentert.» Slik lyder konklusjonen fra Bergen kommune i vedtaket om varig stenging fra mandag 22. oktober.

– Vi kunne ha dokumentert det pedagogiske arbeidet bedre, men vi var i gang med å rette opp dette da kommunen stengte oss, sier Svendsen.

Eier har ikke klaget på kravet, og klagefristen har gått ut.

– Nei, jeg har ikke klaget og er nå slått konkurs, sier Svendsen.

Det er ytterst sjelden at en barnehage blir stengt permanent etter pålegg fra kommunen.

– Det har bare skjedd en håndfull ganger de siste sju-åtte årene, da dette er et sterkt sanksjonsmiddel, sier Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Mener de kan ha færre ansatte

Bergen kommune har nylig også fattet et vedtak om tilbakebetaling av 1,27 millioner kroner fra Montessori Knerten barnehage. Bakgrunnen for kravet er at kommunen mener barnehagen har operert med for lav bemanning.

Eier av barnehagen er Oddrun Gjerde. Hun mener kravet er svært urimelig.

– De som kjenner til Montessoripedagogikken vet at dette er en helt annen måte å jobbe på. Vi jobber på en slik måte at barn blir mer selvgående. Det er alltid nok voksne til å følge med barnet til enhver tid. I vår barnehage er det ro og orden, sier Gjerde.

– Så pedagogikken gjør at dere kan ha færre ansatte?

– Ja, den gjør faktisk det.

Også kommunen har i sitt vedtak flere ganger trukket fram at dette har vært hovedargumentet fra eiers side: «Slik vi forstår eiers argumentasjon betyr denne pedagogikken at barnehagen kan klare seg med færre voksne per barn, og at det dermed blir feil å sammenligne med bemanning i de kommunale barnehagene», skriver kommunen i vedtaket.

Les også hva Montessorieforeningen sier om bemanning.

Reduserte kravet

Gjerde forteller at hun har drevet barnehagen siden 1988, og at hun har over 30 års erfaring med drift av barnehage.

– Det utbytte kommunen mener jeg har tatt ut i strid med loven, mener jeg også er feil. Det kravet har de jo selv også redusert, men jeg kommer til å klage, sier Gjerde.

Kommunen krevde i sitt første vedtak i desember i fjor at barnehagen skulle tilbakebetale 1,7 millioner kroner. Etter nye opplysninger fra eier og en ny vurdering fattet kommunene et nytt vedtak der summen er redusert til 1,27 millioner kroner. Eieren hadde valgte å stenge barnehagen før det økonomiske tilsynet begynte i september i fjor. Driften av barnehagen opphørte i august i fjor.

– Ja styreren vår ble sykemeldt. Jeg har selv ikke pedagogisk utdannelse og er derved ikke godkjent for en slik stilling, sier barnehageeieren.

Flere tilsyn under behandling

Eieren kommer til å klage på vedtaket, så saken er ennå ikke endelig avgjort. Også denne barnehagen har nå avviklet driften.

– Det er korrekt at barnehagedriften er avviklet i de barnehagene det gjelder. Vårt tilsyn, og våre tilbakebetalingskrav, retter seg imidlertid mot de juridiske enhetene. Disse eksisterer fortsatt. I tilsynet med Montessori Knerten dreier det seg om et aksjeselskap og i Ørnehaugen et enkeltmannsforetak, sier økonomisjef i Bergen kommune, Christian Hjemmen.

Også barnehagekjeden Eventus har hatt økonomisk tilsyn, men der har ikke kommunen funnet noe galt. Tidligere har Bergen kommune fattet vedtak om at Cultiva barnehage må tilbakebetale over to millioner kroner. Der også klaget eieren vedtaket inn til fylkesmannen. Denne klagen er ikke ferdigbehandlet. Det er også satt i gang nye økonomiske tilsyn ifølge kommunen.

Saken ble oppdatert med nytt tidspunkt for stening, kl 11 den 23.02.19. Utdanning skrev først at Montessori Knerten ble stengt denne måned, den ble stengt i august i fjor.Powered by Labrador CMS