Skjermbilde fra serien;
Skjermbilde fra serien; "Kroppen min eier jeg".

– Lærere må forberede barn før de viser filmer om seksuelle overgrep

– Først må en snakke med barn om den gode seksualiteten, før en begynner å snakke om seksuelle overgrep. Det er veldig viktig. Noen barn har blitt redde når de har sett filmene som skal forebygge seksuelle overgrep, sier sexolog Margrete Wiede Aasland.

Publisert Sist oppdatert

Margrete Wiede Aasland har vært med å utarbeide undervisningsopplegget "Kroppen min eier jeg". Opplegget er en serie med fire tegnefilmer produsert av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super.

– Jeg har vært med på den biten som retter seg mot barnehager i samarbeid med Redd Barna. Det å jobbe mot å avdekke og forhindre at seksuelle overgrep skjer er kjempeviktig. Men for at dette skal lykkes er det viktig at lærerne gjør jobben sin, sier Aasland.

Videoene i serien er svært grafiske. I et leserinnlegg i Bergens Tidendefortalte en mor at hennes barn var blitt skremt etter at barnet hadde sett filmene. Aasland mener det er viktig at lærerne gjør et et godt for- og etterarbeid når de skal vise filmene.

– Det er superviktig at en forbereder barn på det er de skal skje. Men aller viktigst mener jeg det er å snakke om den vanlige seksualiteten. Lærere må få opplæring i hvordan de kan gjøre det på en trygg måte. Det er jo viktig for barn og få et godt forhold til sin egen seksualitet, sier Aasland, som er pedagog, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og terapeut.

Ta samtaler i forkant

Hun mener opplegget "Kroppen min eier jeg", er bra, men mener at det lærerne må bli flinkere til å snakke om kropp og seksualitet på en naturlig måte.

– Både lærere og barnehagelærere må lese opplegget og følge instruksene for hvordan det skal brukes før man setter i gang, sier hun og påpeker at dersom en lærer har mistanke om at et barn er utsatt for seksuelle overgrep må de snakke med barna før de viser filmene.

– Forteller barnet noe så er det viktig å dokumentere hva barnet forteller, det kan være viktig for den videre saksgangen. Hvis barna forteller etter filmene at de har vært utsatt for seksuelle overgrep vet vi at dette kan brukes mot barnet og en eventuell politianmeldelse i ettertid, sier Aasland.

Kunnskap om grenser

Silje Vold er spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep i Redd Barna som står bak undervisningsopplegget.

– «Kroppen min eier jeg» skal gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Dette er et bidrag til å forebygge, stoppe og oppdage seksuelle overgrep mot barn, sier hun.

De har samarbeidet tett med skoler over hele landet for å utarbeide og tilpasse opplegget, og har også utviklet et eget samtaleopplegg for barnehager som ble lansert høsten 2020.

– Målet med serien er både at flere barn skal tørre å varsle om overgrep, og å forebygge overgrep ved at alle barn skal få lære om grenser, både sine egne og andres, forteller Vold.

Redd Barna har utarbeidet forslag til samtaleopplegg til filmene, samt veiledningsmateriell til lærere som kan bestilles gratis eller lastes ned på nett.

– Skoler og barnehager velger selv å bestille oppleggene våre, og tar også selv kontakt med oss for å spørre om ting de lurer på. Det er blitt bestilt eller lastet ned flere tusen eksemplar av «Kroppen min eier jeg» fra barneskoler i Norge, sier Vold.

– Filmene er tydelige og grafiske, men vi får tilbakemeldinger fra skoler og barnehager på at nettopp dette er positivt, fordi det er konkret og enkelt for barn å forstå. Filmene er ikke brutale eller skremmende, men laget i en barnevennlig og lett tone.

– Vi har sett flere eksempler på at barn har fortalt etter å ha sett filmene, og hvor de har blitt ansett som troverdige i sin forklaring til politiet, og hvor voksne er blitt dømt for overgrep. I rettssakene er det kommet tydelig frem at det var nettopp det å se filmene og få undervisning om temaet som gjorde at de forsto at de hadde opplev et overgrep, og fått et språk for å sette ord på sine opplevelser.

Les også: Riv taushetsmuren

Ha en plan

– Noen barn har fortalt at de har blitt redde. Har dere hørt om det?

– Vi har ikke selv fått tilbakemeldinger om dette. Men jeg vet at det var en mor i Bergen som hadde et innlegg om at hennes barn hadde blitt redd. Vi mener det er viktig å være forberedt på at noen barn kan bli redde – og nettopp derfor må de snakke med trygge voksne om disse temaene, og skolene må forberede seg godt før de tar det opp.

– Har du hørt om at barn ser disse filmene alene?

– Det har jeg ikke inntrykk av at de gjør. Vi anbefaler jo at man snakker om det både det før og etter at man har sett filmene og vi tilråder ikke at barn ser disse alene. Men de ligger jo tilgjengelig på NRK Super, og animasjonsfilmene er laget for at det skal være mulig for barn å se dem alene også. Men vårt råd er altså at de skal se dem sammen med voksne som snakker med dem etterpå, sier Vold.

Hun oppfordrer alle skoler til å ha en god plan og sikre at lærere blir trygge på hvordan de skal snakke med barn om temaet.

– Lærere har mye de skal gjøre, så jeg oppfordrer ledelsen ved skolene til å sikre at lærer får den opplæringen og tiden de trenger til å jobbe også med dette temaet, sier Silje Vold.

Saken ble oppdatert med flere sitater fra Silje Vold den 17. desember klokken 18:30.

Powered by Labrador CMS