Erkjennelse og klokskap utvikles innenfra

Debatt: – En forutsetning for utviklingsarbeid i barnehagen er tilstrekkelig bemanning.

Publisert

Takk til universitetslektor Inger Johanne Riis Tollnes for hennes innlegg i Utdanningsnytt 6/5 2024, Dette er viktig for å få et godt barnehagemiljø.

Hun beskriver hvordan barnehagen kan bruke praksisfortelling i refleksjon over egen yrkesutøvelse. Det er en dokumentasjonsform som kan gi personalet en større forståelse for sin yrkesutøvelse og en økt bevissthet om praksisen deres er i tråd med fagkunnskap og føringer i barnehagens mandat.

Dette er musikk i mine ører og i sterk motsetning til alle programmene som nå florerer med utvendig styring både av de voksnes og barnas væremåte i barnehagen. Dette er måten vi skal utvikle vår egen selverkjennelse, klokskap og kompetanse innenfra i barnehagen.

Det er viktig å være klar over hva som styrer våre handlinger. I et trygt arbeidsfellesskap kan vi vurdere oss selv og hverandre ut fra handlingene våre. Da kan vi utvikle oss til kloke og ekte mennesker slik at barna kan stole på oss. Vi blir ikke ekte av ytrestyrte, ensidige programmer som tvert om ødelegger en naturlig relasjon til barna.

Til slutt kan det ikke sies ofte nok: En forutsetning for utviklingsarbeid i barnehagen er tilstrekkelig bemanning!

Powered by Labrador CMS