Hamar utsetter ny struktur for barnehage og skole

Hamar kommune rigger seg for å ta imot flyktninger og har derfor vedtatt å utsette arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur.

Publisert

Kommunens utvalg for miljø og oppvekst vedtar å utsette arbeidet med barnehage- og skolestrukturen til høsten 2022.

Det har vært en høringsrunde og det har kommet inn 174 svar fra elever, foreldre, lærere, ansatte ogledere ved skolene, FAU, fagforeninger, innbyggere og politikere.

Høringsinnspillene viser et stort engasjement blant kommunens innbyggere. Alle innspillene trenger en grundig behandling. Samtidig har vi nå krig i Ukraina. Mange av de ansatte som skulle bidratt med å

jobbe med høringsinnspillene er nå opptatt med å rigge oss for å ta imot vår andel av flykningene på en god måte, skriver utvalget på kommunens nettsider.

Kommunedirektøren ser at det store antall høringsinnspill kombinert med flyktningsituasjonen skaper en reell risiko for at man med opprinnelig fremdrift ikke vil kunne gjøre en god nok jobb med høringsinnspillene.

Arbeidet er derfor utsatt og den politiske prosessen fortsetter til høsten.

Powered by Labrador CMS