SSB: Foreldre betaler 4,9 prosent mer for barnehage

En norsk husholdning betalte rundt 2.500 kroner i måneden for en barnehageplass i januar i år. De betalte til sammen 4,9 prosent mer enn på samme tid året før.

I tillegg til beløpet på 2.500 kroner ble det i snitt krevd inn drøyt 300 kroner per barn for å dekke kostpenger og andre tilleggsutgifter, viser tall fra   Statistisk sentralbyrå.

Et fulltidsopphold i barnehage i et år kostet i snitt nær 31.000 kroner i januar 2018. Den gjennomsnittlige årsprisen har dermed steget over 1.400 kroner siden januar i fjor.

Økningen i gjennomsnittlig betalingssats kan ses i sammenheng med at maksprisen ble hevet fra 2.730 kroner til 2.910 kroner per måned fra januar i år. Det utgjør en økning på 6,6 prosent.

Årsaker som bidrar til at snittbetalingen ikke øker like mye som maksprisen, er blant annet moderasjonsordningene for familier med lav inntekt. Disse husholdningene har redusert foreldrebetaling som også drar ned snittbetalingen.

97 prosent av alle barnehagene oppgir at de krever inn kostpenger i tillegg, mens 7 prosent også tar betalt for andre utgifter, slik som turer eller aktiviteter.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS