«Jeg lurer på hvorfor menneskene ikke kan fly?» er spørsmål femåringer kan stille. Barnehagedagen 2019 setter nysgjerrighet på agendaen. Illustrasjon: Wikimedia Commons / US Library of Congress.
«Jeg lurer på hvorfor menneskene ikke kan fly?» er spørsmål femåringer kan stille. Barnehagedagen 2019 setter nysgjerrighet på agendaen. Illustrasjon: Wikimedia Commons / US Library of Congress.

Jeg lurer på hvorfor menneskene ikke kan fly

Barnehagedagen 2019 har slagordet «Jeg lurer på». Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske, lærer barna noe nytt om både seg selv og verden rundt seg.

Publisert

«Jeg lurer på hvorfor menneskene ikke kan fly?» Dette spurte fem år gamle Olav meg om en dag. Olav var en vitebegjærlig og nysgjerrig gutt. Han stilte spørsmål om mye og mangt og elsket å fundere over livets mange gåter, utforske og søke løsninger på små og store utfordringer.

 

Dette er noe barnehagepersonalet daglig opplever i møte med barna. Barn er utforskende og nysgjerrige av natur. Har du tenkt på hvor viktig nysgjerrigheten er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft til å lære noe nytt. Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske, lærer barna noe nytt om både seg selv og verden rundt seg.

 

12. mars arrangeres Barnehagedagen 2019 under slagordet «Jeg lurer på». Barnehagedagen i år skal vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Barnehagedagen bidrar til å få vist hvilken betydning barnehagen har for barn, og kvaliteten som legges ned i arbeidet i barnehagene.

 

For å ivareta barns nysgjerrighet i barnehagen, trenger vi barnehageansatte som har kunnskap og forståelse om hva som er viktig i barns liv. Barnehageansatte som innehar en stor grad av nysgjerrighet i seg selv, vil ha en forutsetning for å kunne ivareta barns nysgjerrighet og vitebegjær. Men denne egenskapen er i seg selv ikke nok. Det må være rammebetingelser for å møte barns nysgjerrighet. Dette krever tid til å være spontan, improvisere, utforske og ikke minst undre seg sammen med barna. Denne tiden kan ikke timeplanfestes. Den må prioriteres med bakgrunn i barnas initiativ og innspill i øyeblikket når det skjer.

 

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barns undring må derfor møtes på en utfordrende og utforskende måte, slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen.

 

«Barn er ikke mer kompetente enn omgivelsene tillater dem å være», skrev professor Robert C. Pianta i 1999. Fagområdet hans er pedagogisk psykologi. Barn trenger et læringsmiljø som støtter og utfordrer deres interesser, nysgjerrighet og lekelyst, og det er personalets ansvar å bidra til dette. Barnehageansatte skal skape miljøer i barnehagen som inspirerer til at barns lek utvikles og fornyes. Det fysiske miljøet er en viktig pedagogisk ressurs. Et rikt, mangfoldig og ikke minst tilgjengelig materiale – som stimulerer til barns kreativitet og utfoldelse – er av stor betydning. Mitt inntrykk er at mange barnehager lykkes godt med å legge til rette for barns kreativitet.

 

En barnehagelærer har fortalt meg at de for noen år siden fikk besøk av en kunstner i barnehagen hun jobbet i. Denne kunstneren hadde for mange år siden gått i denne barnehagen, og ville med dette besøket takke barnehagen for at de ansatte ikke hadde stått i veien for, men heller motivert og stimulert hans kreative sider, slik at han i dag kunne leve av det å være kunstner. Takken til barnehagen var et flott trykk som han hadde laget.

 

Nysgjerrighet og kreativitet er nært forbundet. En som er nysgjerrig, vil søke å finne svar på livets mysterier, som for eksempel hvorfor menneskene ikke kan fly. For å bli nysgjerrig må vi lure på noe. Hos oss voksne er kanskje egenskapene å være kreative og utforskende i vår undring minkende. Vi grubler mindre og googler mer. Samtidig verdsetter vi fortsatt kreative evner høyt, både privat og i arbeidslivet.

 

Som foreldre i vår travle hverdag hender det nok av og til at vi møter egne barn med et sukk og irritasjon over barnas kreative handlinger. Det å oppdage at din håpefulle har fylt toalettet med ubrukte bleier, eller at støvlene i gangen er fulle av vann, blir kanskje ikke møtt med begeistring og undring?  

 

Barnehagelærernes tilnærming til barns utforsking og kreativitet er nok egenskaper flere enn meg kunne tenkt seg å inneha. Ville du møtt lille Signe på tre år, som hadde fylt sokkene sine med små nabbiperler, med «Oi – det var masse perler! Fikk du like mange oppi sokkene dine som vi bruker å ha i perlebøtta? Du har sikkert jobba lenge? Var det vanskelig å få perlene oppi sokken?» Eller ville du begynt å forske sammen med tidligere nevnte Olav på hvordan man kunne bygge en stige som er lang nok til å nå helt opp til himmelen?

 

Med vårt utgangspunkt at barn er født kreative og lekende, og at kreativiteten er en viktig kilde til oppfinnsomhet, iderikdom, bryte grenser, tenke nytt og utvikle nye ideer, må nettopp disse ferdighetene stimuleres. Dette er barnehagene gode på.  Vi trenger kreativitet for fremtiden. Det er de kreative menneskene som vil løse utfordringene våre de neste tiårene. Vi må derfor møte barna der de er, i deres interesser, deres engasjement i deres livsverden.

 

Dette gjør barnehageansatte hver dag. Barnehagedagen i år er derfor en honnør til alle engasjerte og dedikerte barnehageansatte som hver dag møter barna med genuin interesse og respekt i deres «Jeg lurer på …»