Mangelfull skolegang for asylbarna kan koste samfunnet 20 milliarder kroner

Det kan koste samfunnet over 20 milliarder kroner hvis asylbarna får mangelfull skolegang, ifølge en ny rapport. – Vi må tenke langsiktig, sier kunnskapsministeren.

Om lag 7.000 mindreårige asylsøkere som kom til Norge i fjor, ligger an til å få innvilget opphold. Mangelfull skolegang for disse kan koste samfunnet drøyt 27 milliarder kroner, skriver  Aftenposten. Det kommer fram i en ny rapport fra Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse.

I gjennomsnitt koster det 1.1 millioner kroner å ta ett barn gjennom grunnskolen (1.– 10. trinn). Fafo frykter prisen kan komme opp i nesten fire ganger så mye hvis asylbarna ikke får fullgod opplæring.

– Vi står foran en stor utfordring som vil koste mye penger. Dette er ikke løst gjennom ett budsjett. Det vil koste vesentlig mer hvis vi ikke bruker nok ressurser nå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Isaksen sier politikerne må tenke langsiktig, og rapporten peker blant annet på at mangelfull opplæring kan ha negativ påvirkning på psykisk helse, livskvalitet, arbeid og inntekt. Økte utgifter til trygder, stønader og helsetjenester trekkes også fram som mulige utfordringer av for dårlig skolegang.

Trond Giske (Ap) etterlyser handling fra regjeringspartiene.

– Blant annet handler det her om god språkopplæring. Derfor er det synd at tilskuddene til norskopplæring er kuttet med denne regjeringen, sier Giske. (©NTB)

Powered by Labrador CMS