Støre kritiserte Listhaug for manglende integreringstiltak

Språkopplæring og barnefaglig kompetanse i mottak er viktige tiltak for å motvirke utenforskap. Kommunene må ha økonomi til å gjennomføre, sa Jonas Gahr Støre.

Publisert

– Regjeringen må ta inn over seg situasjonen til flyktninger som har brutt opp og forlatt alt de har kjært, sa Arbeiderpartiets leder på KS sitt kommunalpolitiske toppmøte i Kristiansand tirsdag.

Støre kritiserte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug for å legge for lite vekt på integreringsarbeidet.

Han tror ikke utfordringene blir mindre framover, fordi det å flytte på seg blir vanligere.

– Vi lever trolig i en menneskeflyttingsalder. Fra 1980 og fram til i dag har en halv milliard mennesker i Kina flyttet over et kontinent. Forflytningene er noe vår generasjon og neste generasjon kommer til å måtte leve med, sa Støre og fortsatte:

– Det sies at 60 millioner mennesker er på flukt fra krig, klima- og miljørelaterte katastrofer. Jeg tror tallet er enda høyere.


Advarer mot å sette asylforliket i spill

Samtidig understreket han at det er viktig å ha kontroll med flyktningstrømmen til Norge.

– Vi gjorde noe ekstraordinært i fjor høst. 161 av 169 stortingsrepresentanter stemte for forliket. Så er spørsmålet hvordan Listhaug forvalter et slikt grunnlag. Jeg er kritisk. Forliket står der, men det settes i spill hvis ikke ånden i forliket følges opp, sa Støre.
Han la til: – En kontroll ved våre grenser er en forutsetning for å få til integreringen. Men uansett hvordan vi ser på det, så sitter det noen titusen på asylmottak som skal integreres. De må sikres aktivitet og opplæring. Det holder ikke å ta i bruk bare en arena for dette. Her må alle bidra; skole, arbeid, idrett og frivillighet.


Trenger språkopplæring

Støre spurte om kommunene har økonomisk evne til å følge opp oppgavene de er pålagt.

– Blant de viktigste tiltakene er språkopplæring og barnefaglig kompetanse på mottakene. Vi trenger å kartlegge flyktningenes kompetanse, og det trengs en massiv innsats for å få dem inn i opplæring, utdanning og jobb. Disse tiltakene må vi sikre at kommunene har økonomi til å gjennomføre uten å måtte kutte i andre tjenester. Ingen bor i staten, alle bor i kommunene. Derfor må de ansvarlige politikerne sette seg ned med KS for å finne ut av hvilke utgifter kommunene trenger å få dekket på områder som barnehage, skole, helse, og barnevern, sa Støre.

– Jeg lurer på om regjeringen har begynt på dette viktige arbeidet og jeg ser det som min oppgave å spørre. For her har vi et nasjonalt problem som må løses lokalt, sa han.
Støre fortalte at Arbeiderpartiet har opprettet et nettverk av ordførere rundt i fylkene for å kunne koordinere tiltak. Blant annet har Akershus et eget nettverk med 14 ordførere.


Utenforskap i skolen

Støre sa at ensomhet er en viktig årsak til at både ungdommer, de som er midt i livet og eldre kan føle seg utenfor. Han nevnte Ikram, en jente med innvandrerbakgrunn som skrev et leserinnlegg. Der forteller Ikram at hun følte at hun ble behandlet som luft på skolen. Hun forteller også om hvordan det var å sitte alene på skoletrappa i friminuttene.
– Det er et utenforskap som vi må ta på alvor. KS gjør en viktig jobb med å peke på forskning om utenforskap. For eksempel er sosiale forhold på skolen den viktigste grunnen til at elever vurderer å slutte, fastslo Støre.


– Å miste jobben er en krise

Støre advarte samtidig mot å sette grupper opp mot hverandre og viste til at det ikke bare er flyktninger som opplever utenforskap.

– Flyktninger må bli integrert. Samtidig vet vi at de som er blitt nedbemannet må få mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. En som mister jobben opplever også utenforskap. De som rammes av arbeidsledighet opplever en krise. Vi har dessuten en utfordring med alle som ikke har fullført videregående og de som har nedsatt arbeidsevne, sa Støre.


Tøff kjærlighet

Støre var opptatt av at det må stilles krav til flyktningene.

– Rælingen kommune har lyktes godt med integrering og med å få flyktningene i arbeid. Ordfører Rælingen kommune Øyvind Sand (Ap) har sin egen variant av slagordet «Gjør din plikt, krev din rett» Han kaller det tøff kjærlighet, sa Støre.
Etter at han hadde holdt sitt innlegg kom ungdomsarbeider François El-Safadi på scenen. Han fortalte om sin palestinske families flukt fra en flyktningleir i Libanon.
Deretter ble det paneldebatt der tre ordførere og en rådmann trakk fram gode eksempler på integreringsarbeid. Deltakerne var ordfører i Rælingen kommune Øyvind Sand (Ap), rådmann i Arendal Harald Danielsen, ordfører i Molde kommune Torgeir Dahl (H), og varaordfører i Trondheim kommune Hilde Opoku (MDG)

 Les også: Listhaug vil ikke endre språkbruken sin