Åpne løsninger i skoler kan være krevende

Store, åpne undervisningsarealer kan være krevende, spesielt for elever med særskilte behov, ifølge en Sintef-rapport som gir råd til skoleplanleggere og arkitekter.

Publisert Sist oppdatert

I en rapport presenterer forskere ved Sintef en kartlegging av forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Fra et akustisk synspunkt kjennetegnes et godt læringsmiljø ved at alle oppfatter tale tydelig i klasserommet. Derfor er kravet til såkalt etterklangstid strengt i norske undervisningsrom, og enda strengere i arealer med åpne planløsninger.

Forskningen er entydig for elever med økte læringsbehov, idet disse er spesielt følsomme for effektene av dårlig akustikk og støy.

Les også: Huseby skole i Trondheim er bygget slik at elevene skal lære mer og lærerne skal jobbe annerledes

Forskerne anbefaler blant annet at undervisningsarealer skjermes fra gangarealer. De sier videre at store, åpne undervisningsarealer kun bør velges når man har muligheten til i høy grad å koordinere aktivitetene i de forskjellige sonene og gruppene.

Sintef-forsker Anders Homb sier til forskning.no at hovedformålet med rapporten er å gi arkitekter, kommuner og akustiske rådgivere nødvendig kunnskap når de skal planlegge skolebygg.

Powered by Labrador CMS