Et år på folkehøgskole bidrar til å gjøre ungdommer bedre forberedt på studier, mener daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

Studentene skal ikke bare inn i høyere utdanning, de skal også gjennomføre

Debatt: Et år på folkehøgskole bidrar til å gjøre ungdommer bedre i stand til å ta riktige valg, øke motivasjonen og bli bedre forberedt på studier.

Publisert

En av fire studenter dropper ut av høyere utdanning og fullfører aldri, viser tall fra SSB. I fjor fullførte under halvparten av de som tok en mastergrad på normert tid. Regjeringen legger vekt på at opptakssystemet skal endres for å få ungdommen raskere inn i studier. Det hjelper lite hvis de ikke samtidig er studieforberedt og blir ferdige med studiet i rimelig tid.

Fredag foreslo regjeringen å fjerne alle tilleggspoeng til folkehøgskole, men bevarer ett tilleggspoeng for gjennomført førstegangstjeneste.

Et år på folkehøgskole bidrar til klokere, tryggere og mer bevisste ungdommer som lærer å ta vare på seg selv og andre. Det er ballast som er viktig både for videre studier, for arbeidslivet og for å bygge demokratiet.

Må se bredden i ungdomsgruppen

Det er klokt av regjeringen å gjennomgå systemet for opptak til høyere utdanning, samt rydde i tilleggspoeng. I iveren etter å rydde er det samtidig viktig å ikke miste synet på bredden av ungdommer her i landet.

Regjeringens forslag gjør karakterer fra videregående skole enda viktigere i søknaden til høyere utdanning enn tidligere. Men studentene skal ikke bare inn i universitet- og høgskolesektoren. De skal også gjennomføre.

Siden elevene nå skal konkurrere med førstegangsvitnemålet, vil det faktisk være svært smart å gå et år på folkehøgskole før de velger studium. Et år på folkehøgskole bidrar til å gjøre ungdommer bedre i stand til å ta riktige valg, øke motivasjonen og bli bedre forberedt på studiene.

Fellesskapet er viktig

I dette unike felleskapet kalt folkehøgskole lever ungdommer tett på andre 24 timer i døgnet. Felleskapet er viktig. De lærer å kjenne og omgås alle typer ungdommer, på godt og vondt. De fleste bor på dobbeltrom, rydder, vaske og lærer å ta vare på seg selv og fellesskapet. De utfordres på egne og andres meninger, syn på livet og lærer seg viktigheten av å ta ansvar i flokken. Folkehøgskoleelever dannes og blir en del av landets demokratiske forsvar gjennom diskusjon, refleksjon og samhandling med medelever. I en digital verden basert på algoritmer, blir dette mer og mer viktig.

Bakerst i køen

Regjeringens forslag gir de som gjennomfører førstegangstjeneste ett tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Forsvaret velger ungdommer de mener oppfyller kravene til førstegangstjeneste. Det gjør ikke folkehøgskolene. Har du en sykdom, allergi eller det har skjedd noe i livet som gjør at du ikke blir innkalt til Forsvaret, vil du nå automatisk stille bak i køen til de største prestisjestudiene.

På folkehøgskole kan ungdommer få et fint år uavhengig av om de er døve, brukere av rullestol eller har andre utfordringer som kan hindre dem å bli tatt opp til førstegangstjeneste.

 

Powered by Labrador CMS