Politisk kommentator Aslak Bonde tror utvalgets forslag kan bidra til at saker om barn vil prege den politiske debatten frem mot valget. Foto: Paal Svendsen
Politisk kommentator Aslak Bonde tror utvalgets forslag kan bidra til at saker om barn vil prege den politiske debatten frem mot valget. Foto: Paal Svendsen

Politisk kommentator: Saker om barn vil prege debatten mot valget

De politiske partiene krangler om forslagene fra Ellingsæter-utvalget om gratis barnehage og fjerning av kontantstøtten. Politisk kommentator Aslak Bonde tror utvalgets forslag kan bidra til at saker om barn vil prege den politiske debatten frem mot valget.

Publisert

Mandag foreslo et regjeringsutnevnt utvalg å kutte kontantstøtten, gjøre barnehage gratis og behovsprøve barnetrygden.

Forslagene har ført til mange ulike politiske reaksjoner. Kristelig Folkepartis Jørgen Bekkevold syns det er en dårlig idè å behovsprøve barnetrygden.

– Dette rammer helt vanlige familier. For KrF er det også helt uaktuelt å frata barnefamilien valgfriheten gjennom å fjerne kontantstøtten, sier stortingsrepresentant Bekkevold, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Heller ikke Fremskrittspartiets Solveig Horne vil kutte i foreldres fleksible ordninger. Horne er barne- og likestillingsminister.

– Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier hun om kontantstøtten, skriver NTB.

Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre støtter utvalgets forslag om gratis barnehage.

– For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning, sier Venstres nestleder Guri Melby.

 

– Kan prege debatten

Rundt ti prosent av barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt. Andelen har også økt de siste 20 årene. Ellingsæter-utvalget mener hensikten med ytelser fra det offentlige er å sikre like muligheter for barna, og at de får en god oppvekst.

Politisk kommentator Aslak Bonde sier det vil ta tid før utvalgets forslag eventuelt resulterer i politiske endringer i praksis.

Men han tror utvalgets forslag kan være med å bidra til at saker om barn og unge vil prege den politiske debatten opp mot stortingsvalget til høsten.

– Utvalget har berørt temaer som er i vinden om dagen, som fattigdomsspørsmål, integrering og tidlig innsats i utdanningsløpet. Nå har politikerne en utvalgsrapport som har konkrete forslag som de kan vise til, sier Bonde til Utdanningsnytt.no.

Han trekker også frem den siste tidens saker om barnevernet, hvor blant annet at fylkesmannen i Oppland fant lovbrudd i 89 prosent av sakene hos Land barneverntjeneste, som eksempler på at saker om barn og unge kan prege den politiske debatten.

– Hvor mye kan de svært ulike ståstedene til KrF og Venstre i spørsmålene om gratis barnehage og kontantstøtte spille inn på samarbeidsklimaet i regjeringen og dens støttepartier opp mot valget?

– Det er jo en kjent konfliktakse, så jeg er litt usikker på hvor mye denne ulikheten vil påvirke samarbeidsklimaet. Men det kan være at partier som SV og KrF kan få drahjelp i valgkampen av søkelyset på barnehage og kontantstøtte, sier Bonde.

 

Sp og Høyre

Høyre skal diskutere familiepolitikk på sitt landsmøte kommende helg. De skal blant annet diskutere om de vil erstatte barnetrygd for alle med gratis barnehage og SFO.

Senterpartiet vil jobbe for at både kontantstøtten og universell barnetrygd videreføres.

– Dersom det blir en ordning for de aller fattigste, vil det miste den utjevnende effekten, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

 

Powered by Labrador CMS