Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet advarer mot en forestående kuttprosess i Vestfold og Telemark. Bildet er fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik
Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet advarer mot en forestående kuttprosess i Vestfold og Telemark. Bildet er fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik

«Grønne kutt» skaper uro blant tillitsvalgte

Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark advarer om at undervisningsstilbudet i videregående opplæring kan svekkes.

Publisert Sist oppdatert

Som en del av det som kalles en «grønn omstilling» har fylkestinget i Vestfold og Telemark utfordret fylkeskommunen til å foreslå betydelige innsparinger de kommende fire årene. Ifølge tillitsvalgte i Utdanningsforbundets fylkeslag er det snakk om 200 millioner kroner innen utdanning og folkehelse, mens fylkesdirektør Hege Galdal mener beløpet er betydelig lavere.

I et leserinnlegg i avisen Varden advarer Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen om at eventuelle kutt i denne størrelsesorden vil gi et dramatisk dårligere skoletilbud for elevene i fylket. De mener «grønn omstilling» i liten grad føles dekkende for innholdet i denne prosessen, selv om bærekraftsmålene skal ligge til grunn for fylkeskommunens totale ressursbruk.

Frykter at flere elever skal slutte

«Å kalle kuttene for grønn omstilling provoserer nok unødig mye ute på skolene, vår opplevelse er at dette først og fremst handler om økonomisk innsparing», står det i innlegget, som er undertegnet av Morten R. Cowles, Mariann Nilsen, Anne Y. Rygh, Anders A. Gryting og Kristin Viumdal.

De frykter at konsekvensen kan bli at flere elever dropper ut av videregående skole og krever at de lovpålagte oppgavene og det pedagogiske tilbudet må skjermes så godt som mulig.

«Vår oppfordring til det politiske nivået er å prioritere videregående opplæring, det kan være dyrt å spare seg til fant på ungdommens bekostning», er det klare budskapet fra Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark.

– 160 millioner over fire år

Ifølge direktør for opplæring og folkehelse i fylkeskommunen, Helge Galdal, er det snakk om innsparinger på 160 millioner kroner ekstra for hele fylkeskommunen de neste fire årene.

– Fylkestinget har vedtatt et kronekutt i kommende budsjettperiode på 90 millioner. Det gjelder hele organisasjonen. I tillegg er det sagt at vi skal identifisere omstillingsmidler for ytterligere 160 millioner, altså 250 millioner til sammen i hele organisasjonen. Vi jobber internt for å identifisere muligheter for å bruke pengene annerledes, sier Helge Galdal til NRK Vestfold og Telemark.

Budsjettet for Vestfold og Telemark fylkeskommune er totalt på i overkant av 5,2 milliarder kroner, hvorav vel 2,6 milliarder er innenfor sektor for opplæring og folkehelse.

Powered by Labrador CMS