Den kristne videregående skolen KVS-Lyngdal leier personell fra et driftsselskap.

Privatskole opprettet driftsselskap for å leie ut ansatte til skolen

Ansatte som jobber med blant annet renhold, vaktmestertjenester og gårdsdrift, leies ut med ti prosents påslag til den kristne videregående skolen KVS-Lyngdal. 

Publisert Sist oppdatert

Fra 2019 til og med 2022 har den kristne videregående skolen KVS-Lyngdal i Agder utbetalt 41,8 millioner kroner til KVS Drift. Da både skolen og driftsselskapet er eid av Indremisjonsforbundet, regnes de som nærstående selskap. I privatskoleloven stilles strenge krav for at skolens styre skal kunne dokumentere at statstilskudd og andre inntekter ikke blir overført mellom slike selskap. 

Det kommer som følge av utbytteforbudet for private skoler. Utdanningsdirektoratet (Udir) gjennomfører nå et tilsyn ved skolen for å se om styret følger opp dette. I den foreløpige rapporten skriver Udir at de ikke kan se at innleie av personell er kostnadsbesparende for skolen. Det kommer blant annet frem at KVS Drift legger til et påslag på ti prosent på fakturaene til skolen. Det utgjorde 3,8 millioner kroner i perioden 2019 til 2022. 

Udir konkluderte i rapporten at de ikke kan se at privatskoleloven blir fulgt, da skolens styre ikke kan dokumentere at:

  • handelen er det mest rasjonelle valget og kommer elevene til gode
  • prisen er i forhold til markedet

Udir varsler at styret må fatte vedtak om at handelen er i henhold til loven. At tilsynsrapporten er foreløpig, betyr at skolens styre kan sende inn ytterligere dokumentasjon. Det har de nå gjort, skriver styreleder i KVS-Lyngdal, Gabriel Pollestad:

– Innleie har skjedd på markedsmessige vilkår, noe vi har dokumentert i vårt tilsvar til Udir.

Av de 390 elevene på den kristne, videregående skolen KVS-Lyngdal i Agder, bor rundt 315 i skolens mange internater. Nettopp det er noe av forklaringen på at driftsselskapet ble opprettet, hevder Pollestad. For om sommeren arrangeres det både fotballcup og bibelcamp på de store områdene.

Da leies driftsselskapet inn til å stå for blant annet renhold og matlaging. Det er et gode for de ansatte, hevder Pollestad:

–  Vi ønsker å gi de ansatte en arbeidsplass med flest mulig hele stillinger, sier han.

Ved å hyre inn servicepersonell om sommeren, unngår de permittering og uønsket deltid, påpeker han. Mens inntekter fra utleie av rom og idrettshall går til skolen, går øvrige inntekter til driftsselskapet. Resten av året leies altså servicepersonellet ut til skolen. Pollestad forsvarer påslaget på ti prosent:

–  Dette er en helt vanlig praksis for å dekke utgifter til administrasjon.

Gabriel Pollestad er styreleder for både KVS-Lyngdal og KVS Drift, men også for eieren Indremisjonsforbundet. Om få dager, den 25. februar avholder forbundet en ekstraordinær generalforsamling. Temaet er den anstrengte økonomien i forbundet, som hadde et resultat før skatt i 2022 på minus 35 millioner kroner. For å bøte på dette, må de selge flere av sine eiendommer, viser saksutredningen til generalforsamlingen. 

Pollestad avviser at opprettelsen av KVS Drift, har noe med økonomien i forbundet å gjøre. På spørsmål om Indremisjonsforbundet tjener på å eie KVS Drift, svarer han bastant:

–  Nei!

Han utdyper:

–  Ingen eiere eller enkeltpersoner beriker seg på dette. Jeg kan avvise hundre prosent at vi har til hensikt å tappe skoleselskapet for penger. Alle verdiene kommer elevene til gode, sier han.

Årsaken til at Utdanningsdirektoratet konkluderer slik de gjør i den foreløpige rapporten, er ufullstendig dokumentasjon, hevder han:

–  Vi hadde mangler i vårt styrevedtak og øvrig dokumentasjon, slik at Udir slo alarm og stilte spørsmål ved dette. Men vi setter pris på å bli sett i kortene i forhold til dette med deling av selskaper for drift og skoledrift.

Udir peker i tilsynet på store mangler på dokumentasjon på hvordan handelen har foregått, blant annet styrevedtak og avtaler mellom selskapene.

Rektor Ståle Andersen, som er daglig leder for både KVS-Lyngdal og KVS Drift, hevder det ble gjort undersøkelser for å finne ut markedsprisen for hva selskapet skal ta for å leie ut personell. Men han erkjenner at det ikke ble fattet påkrevde styrevedtak.

–  Vi har lagt oss flate for at det formelle ikke var på plass, sier han.

Skolens styre har nå sendt inn ytterligere dokumentasjon og erklærer i sitt svar til Udir at de i fremtiden skal fatte lovpålagte vedtak når lignende saker kommer på styrebordet.

Han påpeker at utgiftene til påslaget kan være lavere enn det rapporten tilsier: 

–  De har nok tatt utgangspunkt i beløpene med merverdiavgift. Men dette kan skolen trekke fra, sier han.

Powered by Labrador CMS