Amerikanske lærere opplever økende problemer med vold etter korona

Før koronapandemien oppga 65 prosent av amerikanske lærere at de hadde opplevd vold eller trusler fra en elev Nå er tallet oppe i 80 prosent. 

Publisert

Under pandemien sank tallet, kanskje ikke så overraskende, drastisk. Men nå er tendensen en helt annen.  

I en ny undersøkelse svarer 80 prosent av lærerne at de opplever vold eller trusler fra en elev årlig. 63 prosent sier de har opplevd å bli truet av elever eller foreldre. Før pandemien var tallene henholdsvis 65 prosent og 53 prosent. 

Kun 1 prosent av lærerne opplevde tidligere voldelige sammenstøt med foreldre. Den andelen har eksplodert til hele 26 prosent etter korona.

Flere vil slutte

Samtidig har andelen lærere som gir uttrykk for at de ønsker å si opp eller skifte jobb økt fra 49 prosent under pandemien til 57 prosent etter, viser undersøkelsen.

– Denne studien kaster lys over en voksende krise i våre skoler, som bør håndteres på et nasjonalt plan, sier hovedforfatter, Susan Dvorak McMahon, forsker ved DePaul University og leder for American Psychological Association's taskforce mot vold mot lærere, i en pressemelding.

– Disse funnene peker på et desperat behov for en helhetlig tilnærming fra politisk hold for å motvirke vold og aggresjon mot undervisere og skape et positivt og trygt undervisningsmiljø, sier McMahon. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS