Regjeringen stiller nye krav til styrer i barnehagene

Regjeringen ønsker å sikre styrers tilstedeværelse i barnehagene med ny lovforskrift. Utdanningsforbundet kaller det et skritt i riktig retning.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer. Sammen med andre grep i barnehagestrategien som vi kommer med tidlig neste år, vil dette bidra til å gi bedre barnehager, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Undersøkelser har vist at 18 prosent av norske barnehager ikke har egen styrer, men deler styrerressurs med andre barnehager.

Hege Valås, 2. nestleder i Utdanningsforbundet.
Hege Valås, 2. nestleder i Utdanningsforbundet.

Mandag sendte regjeringen ut en ny forskrift på høring, som de mener vil sikre styrers tilstedeværelse og arbeid. Utdanningsforbundet kaller det et skritt i riktig retning.

– Dette vil være viktig for å styrke ledelsen av barnehagene, nestleder sier Hege Valås.

Liste med nye krav

Barnehageloven sier at alle barnehager skal ha en daglig leder, men det er ikke lovfesta at han eller hun må være tilstede i barnehagen, ei heller hvor stor stillingen skal være. Det eneste dagens forskriftene til loven presiserer er at det ikke er lov å samordne styrerressursene på flere barnehager for å redusere kostnader.

I forslaget til ny forskrift åpnes det fortsatt for at barnehager kan dele på styrerressurser, men kun når følgende kravene er oppfylt:

  • Organiseringen skal ikke medføre en reduksjon i styrerressurser for hver enkelt barnehage.
  • Styrer må være fysisk til stede i mesteparten av tiden hen fungerer som styrer.
  • Barnehager som deler på styrer må ha hensiktsmessig avstand mellom barnehagene.
  • Deling av styrerressurs skal ikke gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet.
  • Styrer kan ivareta plikter som tillegges stillingen i rammeplanen.
  • Kravet til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse skal sikres.

Det betyr at i tilfeller der flere barnehager samordner styrerressursene, skal styrerressursen være like god og ha like høy grad av fysisk tilstedeværelse av leder som om hver enkelt barnehage hadde én styrer.

«Dersom noen ønsker å organisere seg på denne måten, må det være for å styrke den faglige og administrative ledelsen i den enkelte barnehagen, som igjen kan bidra til bedre kvaliteten i tilbudet til barna», heter det i høringsforslaget.

– Gjenstår det å se om det er nok

Under valgkampen i fjor høst viste svarene de ulike partiene ga Utdanningsnytt at det er bred enighet om at barnehagene bør ha en stedlig styrer. Det var også Utdanningsforbundets krav da de møtte KS til arbeidstidsforhandlinger på denne tiden i fjor. Men KS sa nei til styrerkravet.

Utdanningsforbundet løftet saken opp på ministernivå og Brenna svarte med å gi Utdanningsdirektoratet i oppgave å utrede spørsmålet. Det er denne utredningen som nå har endt opp i et forslag om ny forskriftsbestemmelse.

Det er Utdanningsforbundet godt fornøyd med:

– Vi skal lese forslaget fra regjeringen godt. Det har vært viktig for oss at styrerressursene ikke samordnes for å spare penger. Det understrekes også i høringsforslaget og det er bra, sier UDF-nestleder Hege Valås.

– Kravene som foreslås i den nye forskriften vil uten tvil styrke styrerressursen i mange barnehager og sikre at styrer faktisk er tilstede. Så gjenstår det å se om det er nok.
Powered by Labrador CMS