FUG er fornøyd med tiltak mot mobbing

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) støtter regjeringens satsing mot mobbing og for tiltak som kan gi hjelp tidlig til elever som sliter i lesing, skriving og regning.

– Stadig flere fortvilte foreldre kontakter FUG om mobbing. Vi har forventninger til bedre og enklere veiledning til foreldre og elevere som opplever vanskelig mobbesaker. Vi ser også at skolene trenger mer kompetanse på feltet, og er glade for at det legges opp til bedre opplæring, både om mobbing, vold og overgrep, sier FUG-leder Gunn Iren Müller i en pressemelding.

Arbeidet mot mobbing i barnehage og skole er nesten doblet med 35 millioner ekstra i 2017, i tillegg til de 40 millionene som ble bevilget i fjor. Dette er lagt inn under opptrappingsplanen mot vold og overgrep som Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) legger frem for Stortinget høsten 2016.

 

Ønsker vurdering av SFO

FUG er også fornøyd med at SFO vies plass i statsbudsjettet og at regjeringen sier de vil komme tilbake til inntektsgradert foreldrebetaling i et senere budsjettforslag. Det er også positivt at det er satt av 20 millioner til et prosjekt i fire byer som gir nyankomne elever et gratis deltids SFO-tilbud.

– Men vi er skuffet over at regjeringen heller ikke i år har gått et skritt lenger og satt av penger til en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet. Vi vet at både pris, innhold og kompetanse hos de ansatte varierer svært mye rundt omkring i landet. Dette er noe foreldre er opptatt av, sier Gunn Iren Müller. 

 

Powered by Labrador CMS