I forbindelse med årets skolestart utvides ordningen med gratis aktivitetsskole (AKS) – som er osloskolenes skolefritidsordning – til også å gjelde bydelen Frogner og St. Hanshaugen. Ill.foto: Paal Svendsen
I forbindelse med årets skolestart utvides ordningen med gratis aktivitetsskole (AKS) – som er osloskolenes skolefritidsordning – til også å gjelde bydelen Frogner og St. Hanshaugen. Ill.foto: Paal Svendsen

Flere Oslo-elever får gratis aktivitetsskole

Antall elever i Osloskolen som får gratis aktivitetsskole øker med 4.000 til 9.500. Det er rundt en tredel av elevene i 1. til 4. klasse, opplyser byrådet.

I forbindelse med årets skolestart utvides ordningen med gratis aktivitetsskole (AKS) – som er osloskolenes skolefritidsordning – til også å gjelde bydelen Frogner og St. Hanshaugen. Siden ordningen ble innført for førsteklassinger i fire bydeler i 2016, har den gradvis blitt utvidet til å gjelde flere årskull og flere bydeler. Fra høsten omfatter den 11 av 15 bydeler.

– For integrering og inkludering er dette uvurderlig. På AKS får barna leke, snakke norsk og delta på gratis fritidsaktiviteter mange ellers ikke har råd til. I tillegg er det læringsfremmende, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV).

Deltakelsen i AKS har økt kraftig i områder av byen der deltakelsen var liten før reformen, opplyser byrådet. Deltakelsen har i noen områder økt fra 25–30 prosent til nesten 100 prosent.

– I år beveger vi oss inn i områder med høy deltakelse og inntekt, men hvor en viss andel av barna likevel uteblir på grunn av økonomi. AKS utgjør en forskjell for barns utvikling og læring, og alle barn bør få muligheten til å delta, uavhengig av om familien har lav eller høy inntekt, sier Thorkildsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS