Ingen private skoler har søkt om å få undervise i samisk

En elev har måttet avbryte skoleåret fordi skolen hun gikk på ikke hadde søkt om godkjenning i å undervise i samisk.

Ingen private skoler søkt om tillatelse til å få undervise i samisk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

En elev ved Otto Treider Private Gymnas i Oslo måtte avbryte undervisningen midt i dette skoleåret, fordi skolen ikke hadde søkt om godkjenning på forhånd.

 

Ulike oppfatninger

– Dette kom veldig overraskende på oss fordi samisk er et offisielt språk i Norge, sier rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen til NRK.

Han sier at han har inntrykk av at det er ulike oppfatninger om hvordan regelverket skal tolkes.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er imidlertid loven helt klar.

Private skoler må søke staten om godkjenning før de kan undervise i samisk. Og i dag er det ingen som har søkt slik godkjenning.

– Om det skyldes dårlig informasjon, eller om det ikke er noe ønske om det blant de private skolene, det vet vi ikke, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Magne Hopland Engebretsen.

 

Får ikke standpunkt

For 17 år gamle Sajje Solbakk har saken resultert i at hun ikke får standpunktkarakter i samisk ved avslutning av andre året på videregående. Solbakk ønsket å kombinere studiespesialisering i allmennfag med å ta et år på privatskole i Oslo, men ønsket å beholde samisk som fag.

Otto Treider Private Gymnas henvendte seg da til Nord-Troms videregående skole, slik at 17-åringen fikk tilbud om samisk som fjernundervisning.

Først da Oslo-skolen søkte Fylkesmannen i Oslo om refusjon av utgiftene, ble det klart at de ikke hadde søkt om å få godkjent at en elev ved deres skole fikk opplæring i samisk.

 

– Tungrodd

– Veldig byråkratisk og tungrodd, sier Inge Johnsen, rektor ved Otto Treider Private Gymnas om regelverket.

Seniorrådgiver Magne Hopland Engebretsen sier at direktoratet nok kunne ha informert bedre om regelverket.

17 år gamle Sajje Solbakk som er fra Kåfjord i Nord-Troms, har hatt samisk som førstespråk siden hun begynte på grunnskolen. Hun sier at bortsett fra fire år, da hun bodde i Karasjok, så har det hele tiden vært en kamp å få undervisningen hun har krav på.

– Det er staten jeg er sint på. Gang på gang sviktes samiske barn og unge, sier hun.

Powered by Labrador CMS