Religion: Nye læreplaner får kritikk for å ikke nevne kristendom og islam

Ikke alle er fornøyd med forslagene til nye læreplaner i religionsfag. Seksualitet nevnes som et læringsmål, men kristendom og islam er ikke nevnt.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er blant dem som er kritiske i sitt høringssvar om læreplanene for grunnskolefaget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og videregående-faget Religion og etikk, skriver   Vårt Land. MDN påpeker at ingen av de sentrale elementene i islam – som religionens fem søyler og sju trosartikler – er konkretisert, mens seksualundervisning er et eget punkt under dybdelæring.

IKO (Kirkelig pedagogisk senter) stusser også over at læreplanen er så spesifikk når det kommer til kjønn og seksualitet, mens de andre læringsmålene er mer generaliserte.

– Med så få kompetansemål kunne man med fordel fått med flere viktige aspekter ved syn på mennesket, roller og relasjoner, sier IKO-leder Marianne Uri Øverland.

Førsteamanuensis Trine Anker sitter i arbeidsgruppen som utarbeider den nye læreplanen. Hun sier seksualitet er spesifikt nevnt fordi temaet er tverrfaglig relevant og spiller en stor rolle i samfunnsdebatten.

Hun påpeker også at undervisning i verdensreligionene allerede er nedfelt i opplæringsloven.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS