Deltakere i rektorutdanning får lite tid til studier

Bare fem prosent av deltakerne i rektorutdanningene sier arbeidsgiver i stor grad tilrettela slik at de kunne få arbeide med studiet mellom samlingene.

Publisert

52 prosent meinte at arbeidsgiver tilrettela i svært liten grad for arbeid med studiene i mellom samlingene .

Det er blant resultata av svara fra 314 deltakere i den nasjonale rektorutdanninga i 2022. Disse utgjorde 67,2 prosent av dem som var blitt bedt om å delta.

Samtidig sier 6 prosent i undersøkelsen at de i stor grad blir av lasta for skoleoppgaver mens de er på studiesamlinger. 43 prosent sier det i svært liten grad blir lagt opp til slik avlasting.

– Manglende tilrettelegging er fortsatt en utfordring med rektorutdanninga, konkluderes det i rapporten, som er utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Bruker fritida

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke er noen direkte sammenheng mellom tilrettelegging og læringsutbytte. Grunnen til det er trolig at deltakerne kompenserer for dårlig tilrettelegging med med å bruke fritida til studiearbeid, og at ledere har fleksibel arbeidshverdag, konkluderes det i rapporten.

Gjennomfører ikke

Tall fra utdanningsinstitusjonene som gir rektorutdanning viser at 9 prosent av dem som melder seg på studiet ikke gjennomfører. Svar i denne undersøkelsen fra Nifu peiker mot at stor arbeidsbelastning er den viktigste grunnen til dette.

Arbeidsgiver er ikke like gjerrig med penger som med tid til rektorstudentene. Ni av ti svarer at de har fått de økonomiske utgiftene til studiet dekket, og bortimot halvparten av disse mener at utgiftsdekkingen i svært stor grad var tilstrekkelig.

Les hele rapporten her: Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2022

Powered by Labrador CMS