PST: Skoler kan være utsatte terrormål

Skoler kan bli utsatt for et angrep, står det i årets trusselvurdering fra PST. Dette er tredje året på rad at politiet lister opp skoler som mulig terrormål.  

Publisert Sist oppdatert

Skoler kan også være utsatte terrormål. For mindreårige og unge voksne høyreekstremister kan skoler være et kjent og lett tilgjengelig mål, der det kan oppholde seg personer som inngår i deres fiendebilde.  Dette står i trusselvurderingen for 2024 fra PST.

De fleste land i Europa har opplevd skoleangrep, men i Norge har det ikke vært noen tilfeller av elever som har angrepet lærere og elever på sin egen skole.  Ifølge forsker Stig Ole Johannessen er et skoleangrep når en elev angriper et skolemiljø, og ikke en spesiell person på skolen. Johannessen er professor ved Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og har tidligere sagt til Utdanningsnytt at lærere bør snakke med elever om skoleangrep. 

I den siste trusselvurderingen fra PST står det at et eventuelt skoleangrep fryktes å komme fra en høyreradikal elev. Et angrep fra høyreekstremister anses som mindre trolig enn et angrep fra ekstreme islamister. L.ikevel står det i dokumentet fra PST: Vi vurderer det som mulig at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av 2024. 

Radikalisering av høyreekstreme, både unge og eldre, skjer som regel på digitale plattformer, står det i trusselvurderingen. PST har tidligere bedt ansatte i skolen om å melde fra til dem dersom de mistenker at elever er blitt radikalisert. 

 I Sverige har det de siste årene vært flere skoleangrep fra høyreradikale elever. Blant annet møtte en 15-åring opp på skolen med flere kniver i august 2021. 

Du kan høre hele historien om angrepet på ungdomsskolen i  Utdanningsnytts podkast.

Powered by Labrador CMS