Politiet vil ha tips fra lærere om potensielle "skoleskytere".

PST vil ha tips fra lærere som mistenker at elever vil begå skoleangrep

Mistenkeliggjøring og varsling kan ødelegge forholdet mellom lærer og elev, mener forskere. 

Publisert Sist oppdatert

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, frykter angrep på ungdoms- eller videregående skoler her i landet. Frykten er at en høyreekstrem ungdom skal angripe sin egen skole. 

PST ønsker tips fra lærere som mistenker at de har elever som går med slike planer. 

– Vi vil at lærere i skolen skal melde fra til oss eller politiet ved en bekymring. Så vil enten vi eller politiet vurdere denne bekymringen, sier sjefen for kontraterror i PST, Lars Lilleby i podkasten "Skoleangrep- den nye terroren." Lytt til podkasten nederst i saken. 

I PST sin trusselvurdering for 2023 står det at  det: "de siste årene har det vært enkelte høyreekstreme angrepsplaner i Europa rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler. Siden hverdagen til unge voksne og mindreårige i stor grad kretser rundt skolen, kan skolen være et enkelt tilgjengelig mål for unge høyreekstremisters angrepsplanlegging." 

Selv om Lilleby ønsker tips fra skoler, mener han det er mye annet lærere kan gjøre før de melder fra. 

– Her handler det om å være oppmerksom, vise omsorg og stille spørsmål til elevene, sier Lilleby. 

Kritiske til at lærertips

– Jeg forstår godt at både politi og sikkerhetsfeltet ønsker en sterkere dialog med skolen,  og ansatte i skolen er pålagt å varsle om alvorlige bekymringer, både gjennom forvaltningsloven og gjennom avvergelsesplikten, men her er kanskje problemet at politiet ønsker å få vite om tidlige bekymringer, sier forsker Martin Sjøen. Han er ansatt ved lærerutdanningene på Universitetet i Bergen og på NTNU i Trondheim. Sjøen mener at forskningen viser at de fleste skoleangripere har sendt ut signaler før et angrep, og at disse er mulige for lærere å fange opp. Likevel mener han at skoleansatte bør være forsiktige med å melde fra til politiet.

Forsker Martin Sjøen

– Ansatte i skole har jo som primær oppgave å bygge relasjoner med unge mennesker. Det skjer jo gjennom tillit. Og hva skjer hvis du bryter den tilliten for å rapportere elever til politi eller sikkerhetstjeneste? spør Sjøen. 

– Ta gutters psykiske helse på alvor

– Lærere bør ikke begynne å lete etter potensielle skoleskytere i elevmassen sin. En av grunnene er at de mest sannsynlig ikke vil finne det, sier professor Stig. O Johannessen. Han har skrevet bok om skoleangrep, og mener det er et par ting lærere bør gjøre. 

–  Det er viktig at lærere skjønner signaler vi vet er urovekkende, og at de tar psykisk helse hos gutter på alvor, mener Johannessen. Forskning viser at at gjerningspersonene er annerledes enn mange skoleansatte tror. 

– Både lærere og andre har ofte et stereotypisk bilde av skoleskyteren. De tenker det er en utagerende gutt, men som regel er det tvert om. Det er ofte en skoleflink og tilsynelatende veltilpasset ungdom, sier forsker Stig. O. Johannessen. 

Johannessen mener lærere hindrer angrep gjennom jobben de gjør. 

– Lærere bør fortsette å gjøre det gode arbeidet de gjør, sier Johannessen. 

Lytt til podkasten

 

Powered by Labrador CMS