Trollhaugen barnehage i Ålesund. Arkivfoto fra 2016.

Varsler kjempekrav mot Ålesund-barnehage

Husleie og gunstige lån til nærstående selskap kan føre til at Trollhaugen barnehage må betale tilbake 7,6 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av en foreløpig tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet (Udir). I rapporten skriver direktoratet at de mener barnehagen har begått alvorlige brudd på barnehageloven. 

«Det dreier seg om svært store beløp, og tilskuddsmidler er ikke brukt i tråd med formålet til loven.», står det i den foreløpige rapporten.

Rapporten viser at barnehagen gjennomførte en fisjon i 2020, der eiendomsselskapet Danieiendom AS ble splittet ut. Danieiendom eier nå barnehagebygget som Trollhaugen Barnehage AS tidligere eide. Det har vist seg å bli dyrt for barnehagen. 

Ifølge Udir har barnehagens utgifter til bygg økt med over én million kroner i året, etter at barnehagen gikk fra å eie bygget selv, til å leie det av det nærstående selskapet. 

Forut for fisjonen beregnet Udir barnehagens kostnader til avskrivninger, lånerenter og vedlikehold til 1,4 millioner kroner i året. Etter fisjonen er kostnadene beregnet til 2,6 millioner kroner, hvorav brorparten er husleie.

Dette fremstår ikke som økonomisk rasjonelt for barnehagen, ifølge direktoratet. Derfor mener de at barnehagen må betale tilbake 1,1 millioner kroner til kommunen for husleien. 

Lånte til selskap med samme eier

Den største delen av tilbakebetalingskravet dreier seg om et lån barnehagen har gitt eiendomsselskapet Danieiendom AS. Lånet oppstod i forbindelse med fisjonen mellom Danieiendom AS og Trollhaugen Barnehage AS. Lånet skal betales ned ved at husleien barnehagen skulle betalt eiendomsselskapet holdes tilbake, frem til lånet er tilbakebetalt. 

Det er ikke lov å inngå låneavtaler med egne selskaper med vilkår som ikke ville vært inngått mellom uavhengige parter. 

Utdanningsdirektoratet mener barnehagen må betale kommunen 5,9 millioner kroner for lånet den har gitt eiendomsselskapet, og ytterligere 435 000 kroner for en nedjustering av lånet, som ifølge direktoratet stammer fra foreldrebetalinger og offentlige tilskudd. 

Til sammen utgjør tilbakebetalingskravet for husleien og lånet 7,6 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 30 prosent av barnehagens driftsinntekter, som i 2022 var 24,6 millioner kroner. 

Skyhøy lederlønn i 2013

Det er Anne Britt Danielsen som er daglig leder i barnehagen. Hun er også eneste eier i morselskapet Trollhaugen barnehage Holding AS som eier Trollhaugen barnehage AS og Danieiendom AS.

Dette er ikke første gang barnehagen og eier Anne Britt Danielsen har havnet i tilsynsmyndighetenes søkelys. 

I 2016 skrev Sunnmørsposten og Utdanningsnytt om barnehagen. Av saken i Utdanningsnytt går det frem at Danielsen hadde tjent 8,4 millioner kroner de siste fem årene, og at hun i 2013 tjente mer enn dobbelt så mye som daværende statsminister Erna Solberg. 

Har kjøpt opp barnehage

På den tiden var det kommunene som førte tilsyn med barnehager, ikke Utdanningsdirektoratet som i dag. Utdanningsnytt skrev også om Borgundveien barnehage i samme artikkel. Denne barnehagen hadde også en eier som ga høy lønn til seg selv. 

Etter omtalen av barnehagene opprettet Ålesund kommune tilsynssaker med både Borgundveien og Trollhaugen barnehage. Kommunen kom opprinnelig frem til at begge måtte tilbakebetale midler. Men barnehagene klaget saken inn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen mente at kommunen klarte å begrunne at lederlønningene var for høye i barnehagene. Samtidig mente Fylkesmannen at selve tilbakebetalingskravet ikke var godt nok begrunnet, og det ble dermed ugyldig.

I ettertid har Borgundveien barnehage blitt kjøpt opp av Anne Britt Danielsen, gjennom morselskapet Trollhaugen Barnehage Holding AS.

Avviser kravet

Utdanningsnytt har i flere omganger forsøkt å få tak daglig leder og eier Anne Britt Danielsen. Hun har ikke besvart våre henvendelser. 

Men barnehagen har sendt et tilsvar til den foreløpige tilsynsrapporten, som Utdanningsnytt har fått innsyn i. Der fremgår det at barnehagen ikke er enig i tilsynets vurdering. De fremholder blant annet at husleien baserer seg på markedsmessige vilkår, og at taksten for leieprisen ble foretatt av Sunnmøre Næringsmegling. 

I tilsvaret innrømmes det at lånesituasjonen «ikke er ønskelig», men ifølge barnehagen skal den  «utlignes av fremtidige mellomregningsforhold». I mellomtiden skal det foretas en renteberegning som skal øke barnehagens lønnsomhet. 

Utdanningsdirektoratet opplyser til Utdanningsnytt at en endelig tilsynsrapport vil ferdigstilles til neste år.

Etter at Utdanningsnytt publiserte artikkelen har regnskapsfører Bjørn Hollingsæter sendt et svar på vegne av barnehagen. Han skriver følgende til Utdanningsnytt:

– Selskapet har mottatt den foreløpige tilsynsrapporten og har også besvart denne. Selskapet er helt uenig i den foreslåtte konklusjonen og har også begrunnet dette ovenfor saksbehandler. Utover det har selskapet ingen kommentar. 

Powered by Labrador CMS