Eierne av Trollhaugen barnehage hadde ett år tatt ut rundt tre millioner kroner i årslønn som daglig leder, nå har fylkesmannen i Møre og Romsdal fastslått at dette var for høy lønn og gitt. Ålesund kommune medhold i sitt vedtak. Foto: Fridgeir Walderhaug

Ålesund kommune fikk medhold: Barnehageeiere tok ut for høy lønn

To barnehageeiere i Ålesund kommune tok ut for mye i lønn, ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Men kommunens krav om tilbakebetaling fikk ikke medhold.

Publisert

 

Høsten 2016 avdekket Utdanning høye lønninger og utbytter i flere barnehager i Ålesund. En av eierne av en enkelt barnehage hadde ett av årene tatt ut rundt tre millioner kroner i årslønn som daglig leder. I etterkant av Utdannings saker gjennomførte Ålesund kommune økonomisk tilsyn med barnehagene.

Resultatet var krav om tilbakebetaling av flere millioner kroner etter det kommunen mente var brudd på barnehagelovens krav om at de offentlige tilskuddene skal komme barna i barnehagen til gode.

 

Fylkesmannen støtter kommunen

Eierne av Borgundveien barnehage og Trollhaugen barnehage klaget saken inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Etter lang tids behandling ble fylkesmannens avgjørelse offentliggjort i dag. Kommunen får medhold på alle punkter med unntak av kravet om tilbakebetaling.

Fylkesmannen mener kommunen på godt nok vis har begrunnet at lønnsuttaket til de to eierne og daglige lederne har vært for høyt.

Eieren av Trollhaugen barnehage hadde også anskaffet en bil som var kostnadsført på barnehagen. Fylkesmannen er også her enig med Ålesund kommune og «finner det ikke sannsynliggjort at barnehagens anskaffelse av VW Sharan er knyttet til barnehagedrift».

Den samme barnehagen hadde også gitt lån til et tilknyttet selskap med samme eier, noe kommunen mente var i strid med barnehageloven. Fylkesmannen gir også her kommunen medhold og skriver at «det er utvilsomt at låneavtalen var mer lønnsom for låntaker enn det som er vanlig».

 

Ingen tilbakebetaling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener imidlertid kommunens vedtak om tilbakebetaling er for dårlig begrunnet. Dette gjelder begge barnehagene som hadde klaget inn saken.

Fylkesmannen konkluderer med følgende i begge klagesakene: «Kommunens vedtak om tilbakebetaling er mangelfullt. Dersom kommunen vil kreve tilbakebetaling, må kommunen fatte et nytt vedtak (…)».

Det betyr at kommunens krav overfor barnehagene om tilbakebetaling av rundt 1,5 millioner kroner fra Trollhaugen barnehage og rundt 460 000 kroner fra Borgundveien barnehage ikke er gyldig.

Nå må kommunen ta stilling til om de vil gjøre et nytt vedtak med eventuelle sanksjoner overfor barnehagene. Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, sier til nrk.no at de skal jobbe videre med det fylkesmannen har påpekt ikke har vært grundig nok utarbeidet.

Les også: 25 barnehageeiere tok ut 50 millioner kroner i utbytte på ett år.

Les også: Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken tjente millioner på barnehageinvestering.

 

Powered by Labrador CMS