Roy Steffensen (Frp) skal lede utdannings- og forskningskomiteen

Steffensen har vært medlem av både transportkomiteen og finanskomiteen når han nå skal lede utdannings- og forskningskomiteen.

– Skal vi lykkes med å møte morgendagens utfordringer, må vi lykkes i både barnehage, skole og høyere utdanning. FrP har en god politikk på området, som fortjener en større plass i ordskiftet, sier Roy Steffensen (FrP) i en pressemelding fra partiet.

Han sier han er både stolt og ydmyk over å få tilliten til å lede utdannings- og forskningskomiteen, og at det er en stor tillitserklæring partiet har gitt ham.

– Norsk skole er på rett spor. Elevene lærer mer, fraværet synker og flere gjennomfører videregående. Det er likevel store utfordringer med frafallet som er for høyt, og fortsatt går omtrent 10.000 elever årlig ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og i jobb. Dette, tidlig innsats og et statusløft for yrkesfagene blir viktige saksområder i årene som kommer, sier Steffensen.

Videre sier han at han synes det er flott å leve i et land hvor man kan gå fra å være en ufaglært arbeider på et oppdrettsanlegg, og til å få muligheten til å lede en av Stortingets komiteer.

– Jeg tror min erfaring som ufaglært og såpass skolelei at jeg ikke orket å ta høyere utdanning, vil være en god erfaring å ha med seg i komitearbeidet de neste årene, sier han.

Powered by Labrador CMS