Regjeringen bevilger ti millioner kroner til å rekruttere flere studenter til å ta utdanning som barneskolelærer. Arkivfoto: Ingebjørg Jensen, Utdanning
Regjeringen bevilger ti millioner kroner til å rekruttere flere studenter til å ta utdanning som barneskolelærer. Arkivfoto: Ingebjørg Jensen, Utdanning

Revidert nasjonalbudsjett: Vil lokke flere unge til å bli lærere i barneskolen

Regjeringen gir også mer penger til den nye klageinstansen for mobbesaker og til flere minoritetsrådgiver på utvalgte skoler.

Publisert

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der bevilger regjeringen 200 millioner kroner ekstra til flere lærere i forbindelse med innføring av ny lærernorm til høsten. Det var den største budsjettjusteringen knyttet til skolefeltet. I tillegg er det flere mindre endringer.

Blant annet vil regjeringen bevilge ti millioner kroner til å rekruttere flere studenter til å ta utdanning som barneskolelærer. Kommunene skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene om rekrutteringstiltak, som informasjon og skolebesøk rettet mot potensielle søkere til grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7.

– Mange kommuner har i dag utfordringer med å rekruttere nok kvalifiserte lærere, og de neste årene skal 12.000 lærere gå av med pensjon, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

De ønsker at arbeidet spesielt skal rettes mot å rekruttere menn og personer med innvandrerbakgrunn.

 

Mer til klageinstans for mobbesaker

Regjeringen dobler også bevilgningene til klageinstansen for elever som opplever at skolene ikke gjør nok i mobbesaker, det som heter håndhevingsordningen hos fylkesmannen. De får nå 34 millioner kroner i 2018.

– Foreldre og elever som mener skolen og kommunen ikke tar mobbesaken deres på alvor, skal enkelt få rask og rett hjelp, sier Sanner i pressemeldingen.

560 mobbesaker er melt inn til håndhevingsordningen siden den ble innført høsten 2017, ifølge regjeringen. I tre av fire saker oppfylte ikke skolen mobbeloven.

 

Flere minoritetsrådgivere

Siden 2008 har minoritetsrådgivere vært tilgjengelige for elever ved utvalgte skoler med høy andel elever med minoritetsbakgrunn. Rådgiverne skal være et lavterskeltilbud for ungdom og skal være en del av arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Regjeringen styrker denne ordningen med 17,5 millioner kroner, noe som skal gi 13 nye minoritetsrådgivere.

 

Powered by Labrador CMS