Høyre i Oslo vil ha kompetansekrav til SFO-ansatte

Bystyregruppa i Oslo Høyre vil at partiet på landsmøtet neste år skal vedta kompetansekrav til ansatte på skolefritidsordninger.

Publisert

I et innlegg til Utdanning skriver Høyres bystyrerepresentant Saida Begum, som er fraksjonsleder i komiteen for utdanning i Oslo bystyre, at det må bli minstekrav til kvalitet på skolefritidsordningene. Sentralt i kvalitetskravet er kvalifiseringskrav til de ansatte.

Politisk rådgiver for bystyregruppa i Oslo Høyre Rune Dahl sier til Utdanningsnytt at dette er et innspill fra bystyregruppa til programdebatten. Målet er at partiet på landsmøtet neste år skal vedta at det innføres kvalitetskrav, inkludert kompetansekrav for ansatte.   

- I dag finnes det ingen andre krav enn vandelsattest, dersom du ønsker å jobbe i en skolefritidsordning, skriver Saida Begum.

- Et kvalifikasjonskrav til de ansatte er helt sentralt for at skolefritidsordningene skal kunne leve opp til forventningene, sier forskningsleder for mangfold og inkludering Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning til Utdanningsnytt.

I 2002 var han med og gjennomførte en nasjonal evaluering av skolefritidsordningene. Den konkluderte kort sagt med at altfor mange ordninger ikke var gode nok til å sikre barna en meiningsfylt fritid. De kunne heller ikke fungere forebyggende. Men det blei ikke tatt noen umiddelbare konsekvenser av rapporten, og i tida etter har lite og ingenting skjedd.

- Inntrykket består av at skolefritidsordningene blir stemoderlig behandla, sier Wendelborg til Utdanning.

- Forventningene til skolefritidsordningene var at de skulle sikre barn meiningsfylt fritid, og at de skulle virke forebyggende for ulike problemer som kan oppstå. En viktig forutsetning for det, er at det stilles kvalifiseringskrav til dem som skal arbeide der, sier Christian Wendelborg.

 

Powered by Labrador CMS